Unsko-sanski kanton će dobiti Ured za EU integracije

Članovi Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini boravili su danas u službenoj posjeti Unsko-sanskom kantonu, a tom prilikom održani su brojni sastanci.

Predstavnici delegacije sastali su se sa premijerom USK Huseinom Rošićem, predsjedavajućim Skupštine USK Nijazom Hušićem, kao i državnim službenicima zaduženim za poslove u procesu evropskih integracija. Razgovarano je o procesu usklađivanja zakonodavstva Bosne i hercegovine sa pravnom stečevinom EU te obavezama kantona u tom procesu.

“Delegaciju interesuje da li smo mi spremni za nastavak aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Mi smo ih informisali da smo prvi dio koji podrazumijeva izradu odgovora na EU Upitnik prvi završili u Federaciji BiH, preveli sve na engleski jezik, poslali to Direkciji za evropske integracije i završili dobar dio posla. To svakako ne znači da je sav posao završen te da se sistemski moramo pripremati i za drugi dio koji je znatno teži”, rekao je premijer Rošić.

On je istakao da je u USK proteklom periodu donesen i Zakon o državnoj službi, podzakonski akti, a trenutno se rade Pravilnici u svim ministarstvima.

“Mi ćemo formirati i Ured za EU integracije, a od svakog ministarstva ćemo tražiti da ima barem jednu osobu koja će biti zadužena za EU integracije i komunikaciju sa Uredom. Nama je sugerisano i da se više povezujemo sa drugim kantonima. U tom pogledu, mi smo već potpisali sporazum jonsko-dalmatinske grupacije gdje su tri kantona iz FBiH, među kojima je USK, te Splitsko-dalmatinska županija. Što to ne uraditi i na nivou Federacije BiH i formirati Vijeće kantona kako bi mogli imati horizontalnu i vertikalnu prohodnost kod donošenja formalno-pravnih akata i zakonske legislative”, istakao je Rošić.

Jan Šnaidauf, šef sekcije za politička i ekonomska pitanja pri Delegaciji EU u BiH kazao je da su u Bihać stigli kako bi razgovarali o procesu evropskih integracija, o tome šta se danas događa u tom procesu, kao i o onom što nas čeka u doglednoj budućnosti. Istakao je da postoje tri vrste izazova pred BiH na evropskom putu.

“Na prvom mjestu to je kako i na koji način uspostaviti pravilan sistem koji će omogućiti kantonima i drugim nivoima vlasti da rade u ovom procesu. U interesu svakog kantona je da se pripremi za ovaj proces, jer će moći ostvariti i veće koristi za sam kanton. Na drugom mjestu je saradnja. Tu se radi o horizontalnoj saradnji između kantona, kao i saradnji sa višim nivoima vlasti. Saradnja podrazumijeva uspstavljanje načina za efikasno korištenje postojećih resursa. Znamo da svaki kanton može djelovati do određene mjere jer su na ovom nivou vlasti resursi prilično ograničeni. Republika Češka, iz koje ja dolazim, je davno prošla isti ovakav proces. Treći izazov je priprema ljudi i kadrovskih resursa za proces evropskih integracija. Kadrovski resursi moraju biti dobro pripremljeni za ovaj proces, potrebno je da imaju relevantna znanja o procesu evropskih integracija te da govore engleski jezik”, objasnio je Šnaidauf.

On je kazao da će jednog dana izazovi biti mnogi veći kada počnu pristupni pregovori, ali i da se pored izazova na tom putu nalaze se i mnoge koristi na BiH, između ostalog i u finansijskom smislu.

Tokom dana sa zastupnicima Skupštine USK zaduženim za proces evropskih integracija održan je i okrugli stol na temu kapaciteta i potreba Skupštine USK u procesu evropskih integracija.

Related posts