Ključ: Ponuda za kooprentsku proizvodnju krastavaca kornišonima

Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače sa područja općine Ključ da firma Carl Kuehne nudi kooperantsku proizvodnju krastavaca kornišona u 2021.godini. Nudi se repromatijal za proizvodnju na površini od 0,05 ha i 0,1 ha. Otplata duga za repromaterijal vršiće se isključivo putem sirovine/proizvedenih krastavaca. Dana 24.02.2021.godine (srijeda) u 1200 sati u sali Općinskog vijeća općine Ključ predstavnici općine Ključ i firme Carl Kuehne organizuju sastanak i edukaciju za sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače za proizvodnju u 2021.godini. Nakon edukacije izvršiće se i potpisivanje ugovora. Molimo…

Read More