Samo 517 upisanih studenata, i drugom konkursu za studiranje produžen rok

Nakon ljetne stanke i pred sami početak nove akademske godine Senat Univerziteta u Bihaću održao svoju petu vanrednu sjednicu.

Analizirano je trenutno stanje prema kojoj su u dosadašnja dva raspisana konkursa za studiranje na
sedam fakulteta Univerziteta u Bihaću interes pokazalo ukupno 517 potencialnih studenata.

Usvojena je odluka da se, drugi ponovljeni konkurs produži do 22. septembra 2017. godine. Senat je danas odlučio da fakulteti osiguraju nesmetan upis studenata na studijskim odsjecima gdje je broj kandidata veći od 40 posto od već utvrđene upisne kvote.

Senat Univerziteta u Bihaću nije zadovoljan brojkom od 517 kandidata koji su iskazali interes za upis na ovdašnje fakultete.

Tješi ih činjenica da ništa bolje stanjje nije ni na ostalim javnim i privatnim fakultetima u BiH i okruženju.

Drugi upisni krug, cijeni rektor Fadil Islamović, donekle je popravio poražavajuće rezultate iz prvog roka te poboljšao stanje na pojedinim odsjecima.

Jedno do najvažnijih pitanja o kojem su danas raspravljali članovi Senata je kako održati sve studijske odsjeke koji egzistiraju na Univerzitetu.

Utvrđena je i kvota broja studenata na razlikovni studij Fakulteta zdravstvenih studija u akademskoj 2017/18. godini.

Donesena je i odluka da se raspiše drugi konkursni krug za izbor u zvanje i angažman nastavnika i saradnika, kako bi se nastavni proces u predstojećoj akademskoj godini mogao normalno odvijati. – piše rtvusk.

Related posts