Prvi maj, datum koji državnim službenicima u BiH traje šest dana

Institucije u državi, izuzimajući rijetke, danas – uoči prvog maja, uglavnom su puste. Za mnoge dobro plaćene državne službenike i političare prvomajski odmor počeo je još krajem prošle sedmice, javlja N1.

Prvi maj nastupio je ranije, barem za većinu državnih, entitetskih i kantonalnih institucija.

Država na svim nivoima u administrativnom sektoru upošljava više od 100 hiljada osoba. Za njihove na nivou države izdvaja se 668 miliona maraka, Republika Srpska izdvaja 718,5 miliona maraka. Rekorder je Federacija.

“Na federalnoj razini vlasti troškovi za plaće iznosili su 198,1 milion, a manje je uposleno 43 zaposlenika. Na županijskoj razini troškovi su iznosili milijardu i 160 miliona, a broj zaposlenih je manji za 83 zaposlenika. Na općinskoj razini troškovi za plaće i naknade zaposlenih iznosile su 230,2 miliona I broj zaposlenih je veći za 351 zaposlenog”, kaže Jelka Milićević, ministrica financija FBiH.

Oni koji najviše koštaju građane direktno su birani predstavnici izuzetno dobro plaćeni za svoj rad, nerijetko nerad shodno analizama nevadinog sektora.

Posljednji primjer je sjednica Doma naroda državnog parlamenta koja je trajala svega pet minuta uključujući obavezno intoniranje himne. I svi oni su uredno primili svoje ogromne plate.

Related posts