Podrška realizaciji projekata viših nivoa vlasti u gradu Bihaću

Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić razgovarao je danas sa Hadisom Jusićem, Savjetnikom premijera USK-a, Edinom Bašagićem, poslanikom u Skupštini USK-a i Refikom Imširevićem, vijećnikom u GV Bihać. Radni sastanak kojem su opravdano odsutni bili kantonalni poslanici Damir Hodžić i Samir Muminović, bio je prilika da se istakne spremnost kantonalnih poslanika da podrže sve projekte u gradu Bihaću za čiju realizaciju bi se osigurala sredstva sa viših nivoa vlasti.

Tako je između ostalog razgovarano o realizaciji projekta putne infrastrukture u zoni NP Una, podršci Vlade USK-a završetku izgradnje boračke zgrade STO 2 na Ozimicama I i zajedničkom projektu adaptacije prostora mjesne zajednice Vrsta za potrebe ambulante u ovom naselju za šta je Vlada USK-a osigurala 50.000 KM. Na sastanku je još jedanput istaknuta spremnost poslanika i zvaničnika koji su na funkcijama u kantonalnim i federalnim vlastima da podrže sve projekte koji se realiziraju na području grada Bihaća.

„Raduje me spremnost poslanika i funkcionera koji su iz našeg grada na višim nivoima vlasti da podrže i lobiraju za projekte koji su od značaja za građane Bihaća i ovo je dobar put kako zajednički možemo, neopterećeni politikama, realizirati projekte u našem gradu. Zbog toga će u meni kao gradonačelniku i Gradskoj upravi Bihać imati iskrenog sagovornika i maksimalnu podršku“- kazao je gradonačelnik Šuhret Fazlić.

Related posts