Oružane snage BiH osigurale bolje uslove za život u kampu "Lipa"

U skladu sa Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine, pripadnici Inžinjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške Oružanih snaga Bosne i Hercegovine završili su 9. marta 2021. godine inžinjerijske radove na izgradnji i sanaciji pristupnog puta i platoa za buduće kontejnersko naselje u kampu ,,Lipa“ kod Bihaća.

Predstavnici lokalne zajednice grada Bihaća i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) danas su primili izvršene radove i izrazili su zahvalnost za doprinos Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH na stvaranju boljih uslova života migranata u kampu „Lipa“.

Ovim je završena druga faza inžinjerijskih radova na ovoj lokaciji. Radovi su trajali od 22. februara do 9. marta 2021. godine, a nakon predaje radova, jedinica se vratila na lokaciju kasarne u Bihaću.

Related posts