Održan prvi sastanak “Alijanse za EU integracije”

Kako bi se aktivnije djelovalo u procesu EU integracija Centri civilnih inicijativa (CCI) su sa nekoliko agencija, uz podršku EU Delegacije u BiH, pokrenuli inicijativu za kreiranje “Alijanse za EU integracije”.

Cilj je uključiti što veći broj organizacija i građana iz BiH, prvenstveno iz nevladinog sektora.

Na prvom sastanku koji je danas održan u Bihaću, naglašena je želja da se “Alijansa za EU integracije” u narednom periodu pozicionira kao otvoren i nezaobilazan faktor u procesu EU integracija BiH.

Direktor za razvoj CCI-a Igor Stojanović je naveo da će u okviru Alijanse djelovati nekoliko radnih grupa s akterima civilnog i poslovnog sektora, koje bi pokrivale oko dvadeset pregovaračkih poglavlja. Grupe bi narednih mjeseci praktično radile na pitanjima iz aktuelnog Upitnika Evropske komisije.

Pored ovog, kako je rekao Duško Vučić iz Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj Banja Luka, planirano je još nekoliko sastanaka širom države, nakon kojih će biti izabrani najbolji modaliteti i pristupi u budućem radu.

Pogledajte video s današnjeg pokretanja inicijative:

Related posts