VREMEPLOV: Prvo Općinsko vijeće Grada Cazina iz 1955. godine

Prvo Općinsko vijeće tadašnje općine a današnjeg Grada Cazina formirano je 1955. godine.

Te godine, kada je izvršena transformacija SREZ-a u općini Cazin u sastav općine nisu ušla sela: Pištaline, Šabići i Šumatac. Kao jedan dio Todorova, pripali su općini Bosanska Krupa i općini Velika Kladuša.

Prvi red, s lijeva na desno: Ćoralić Hase, iza njega Petrović Tihomir, Omanović Fikreta, Pjanić Mahmut, Pozderac Dilka, Misaljević Šefko, Bešlahić-Ajaz Ismeta, Berberović Senija, Murić Hamdo, Omanović Fiko; iza njih: Mujakić Sulejman, Toromanović Minka, Civić Zlate. Stoje, s lijeva na desno: Berberović Husein, Salih Hodžić, Durić Hasan, Hadžalić Hasan, Ramo Velić, Rasim Mujić, Huse Sabljaković (predsjednik SREZ-a), iza njega: Jusuf Mulalić, Tatarević Husnija (sekretar SREZ-a), Gabaldo Vlado, Zorić Stojan (potpredsjednik SREZ-a), Hamdo Mureškić, Bešir Semanić, D. Muhamed, Adilagić Mustafa, Berberović Muhamed i Kazaferović Muhamed (poslužitelj)

Related posts