NA STOTINE HILJADA MUSLIMANA OBAVILO TAVAF OKO KABE

Na stotine hiljada muslimana iz svih krajeva svijeta svaki dan pristižu u Mekku kako bi obavili hadždž. 

Inače, tavaf predstavlja jedan od obreda hadždža a sastoji se od kruženja, odnosno obilaženja oko Kabe.

Tokom hadždža, muslimani koji su odlučili da obave ovu petu islamska dužnost obilaze oko Kabe sedam puta i to u smjeru obrnutom od smjera kretanja kazaljke na satu. Među vjernicima se nalaze i buduće hadžije iz Bosne i Hercegovine.

Polovina od 1.680 vjernika, koliko će ih iz BiH ove godine obaviti hadž, doputovalo je u Medinu u prvih šest od ukupno dvanaest predviđenih letova.

Dan Arefata je u subotu, 10. augusta. Deveti dan posljednjeg mjeseca hidžretskog kalendara poznat je pod nazivom Jevmu'l-arefe (Dan Arefata).

Arefat je brežuljak udaljen od Mekke petnaestak kilometara, a boravak na Arefatu je obaveza svakoga hadžije, sastavni je dio obreda hadža, te se sve hadžije 9. zul-hidžeta, dan uoči Kurban-bajrama, okupe na ovom mjestu, javlja Anadolija.

Kurban ili Hadži-bajram, tokom kojeg je potrebno zaklati kurban i podijeliti kurbansko meso siromasima, prijateljima i komšijama, traje četiri dana, a ove godine počinje u nedjelju 11. augusta.

Related posts