Izaberite najperspektivnije studije uz besplatnu specijalizaciju na ITAcademy i BusinessAcademy

Sa ITEP visoke škole stižu sjajne vijesti za sve koji žele da ostvare uspješnu karijeru u
najperspektivnijim oblastima današnjice i postanu IT inžinjeri ili ekonomiste i preduzetnici.
Ako do 20. septembra upišete studije na ITEP-u, dobijate besplatnu specijalizaciju u
vrijednosti i do 2.500 eura – u zavisnosti od izabranog smjera ITEP visoke škole dobićete
priliku da po završetku studija besplatno nastavite specijalizaciju na ITAcademy ili
BusinessAcademy.
Prilika za sjajnu zaradu i atraktivnu karijeru
Širom svijeta, kao i u BiH, oblast IT-ja je u konstantnom razvoju, zbog čega i potreba za
kadrovima svakodnevno raste. Osim odlične zarade, koja je u IT sektoru zagarantovana, u
ovoj oblasti vas očekuju i najbolji uvjeti rada: svemirski opremljen office, rad sa najnovijom
tehnologijom i modernim uređajima, plaćena putovanja, duži odmori i stalna mogućnost
daljeg napredovanja.
Pored IT stručnjaka, visoko obrazovani ekonomisti i sposobni preduzetnici takođe su
potrebni svakoj kompaniji, bez obzira na to čime se bavi. Za ljude koji su stekli znanja i
zvanja iz ovih oblasti posla ima uvijek, a plate su i do nekoliko puta veće od prosječnih.

Poznavanje finansija i biznisa čini ekonomiste dragocjenim za svaku kompaniju i zbog toga
oni zauzimaju dobro plaćene i prestižne pozicije. Pored mogućnosti da rade kao menadžeri,
finansijski direktori i rukovodioci, studenti koji završe ovaj smjer mogu da postanu uspješni
preduzetnici koji vode svoj visokoprofitabilan biznis.
Najsavremenije studije za visoko plaćena zanimanja
Studije na ITEP visokoj školi pripremaju vas za razna zanimanja u oblasti ekonomije i
informacionih tehnologija koja donose finansijsku sigurnost i priliku da u svakom trenutku
pronađete odgovarajući posao.
Na odsjeku Računarske i informacione tehnologije pruža vam se mogućnost da izaberete
jedan od tri studijska profila koja će vas usmjeriti ka oblasti IT-ja koja vas najviše zanima:
Računarski dizajn, Informacione tehnologije i Računarske nauke. Po završetku ovog odsjeka
stičete cijenjeno zvanje diplomiranog inžinjera računarstva i informatike, koje će predstavljati
odličnu potvrdu vaše stručnosti, kao i mogućnost da nastavite svoju specijalizaciju na
ITAcademy, tokom koje svoja znanja možete primijeniti i na realnim projektima kroz praksu u
velikim IT kompanijama.

Studije na odsjeku Poslovna ekonomija i preduzetništvo pripremaju vas na najbolji mogući
način za snalaženje u uzbudljivom svijetu biznisa i finansija. Na ovom odsjeku pruža vam se
mogućnost da završite jedan od tri programa: Finansijski menadžment i bankarstvo, Javna
uprava, Menadžment. Takođe, možete izabrati da završite trogodišnji ili četvorogodišnji
studij i steknete zvanje diplomiranog ekonomiste sa 180, odnosno 240 ECTS bodova, nakon
čega vam se pruža prilika da se besplatno specijalizujete na BusinessAcademy.

Zahvaljujući modernom softverski podržanom učenju, studiranje na ITEP visokoj školi
idealno je i za studente koji rade i kojima obaveze ne dozvoljavaju da prisustvuju svakom
predavanju. Putem ove jedinstvene platforme za učenje na daljinu studenti mogu u svakom
trenutku i sa bilo kog mjesta sa internet konekcijom pristupiti: video-snimcima predavanja,
audio-zapisima, onlajn-tekstovima, PowerPoint prezentacijama i drugim pratećim
materijalima.
Samo do 20. septembra – besplatna specijalizacija na ITAcademy i BusinessAcademy
uz Cambridge certifikate
Zbog specijalnog partnerstva ITAcademy i BusinessAcademy sa Odjeljenjem za
međunarodne ispite Cambridge University, završavanje jednogodišnjeg specijalističkog
programa omogućiće vam sticanje međunarodno priznatih Cambridge certifikata, koji
predstavljaju potvrdu vaše stručnosti i posebno se cijene kod poslodavaca svuda u svijetu.
Odaberite program po kome želite da se usavršavate i tako produbite svoja znanja, usvojte
praktične vještine i pomoću cijenjenih Cambridge certifikata ponudite svoje usluge
kompanijama širom svijeta.
ITEP visoka škola, BusinessAcademy i ITAcademy dio su grupacije LINK educational
Alliance, koja okuplja veliki broj cijenjenih obrazovnih ustanova kakve su fakulteti, visoke,
srednje i osnovne škole, gimnazije i profesionalne akademije. Sa preko 20 godina
internacionalnog rada na teritoriji Bosne i Hercegovine, Srbije, Rumunije, Ukrajine,
Republike Moldavije i Sjedinjenih Američkih Država sa polaznicima iz preko 120 zemalja
širom svijeta, LINK edu Alliance kreira obrazovanje budućnosti, uz međunarodno priznate
diplome i certifikate.
U današnjem poslovnom svijetu dvije stvari posebno se cijene: usavršavanje i
specijalizacija. Upravo zato je ITEP omogućio svojim studentima besplatnu specijalizaciju na
ITAcademy i BusinessAcademy u vrijednosti i do 2.500 eura. Primjeri studenata iz
prethodnih generacija koji su se odlučili da specijalizuju svoje znanje i steknu međunarodno
priznate certifikate najbolji su pokazatelj da dodatno profesionalno usavršavanje nikad nije
pogrešan izbor. Vrijeme je da i vi postanete jedan od njih. Posjetite sajt itep.edu.ba i
saznajte više.

 

Related posts