Crveni križ Bihać održao radionicu pod nazivom „Prevencija o trgovini ljudima“

Širom Evrope 18. Oktobra obilježava se Dan borbe protiv trgovine ljudima. Među svim kategorijama žrtava ovog krivičnog djela, po svojoj osjetljivosti posebno se izdvajaju djeca prisiljena na rad, čime im je uskraćeno obrazovanje, socijalna i zdravstvena zaštita, pravilan rast i razvoj,te sticanje znanja i vještina potrebnih za funkcionisanje u društvu.Crveni križ grada Bihaća povodom 18.10.2017 godine održao je radionicu pod nazivom „Prevencija o trgovini ljudima“ te flashmob u centru grada Bihaća gdje su prolaznici mogli realističkim prikazom vidjeti posljedice žrtava trgovine ljudima.

Na izlazima centra grada bili su postavljeni štandovi na kojima je građanima bilo objašnjeno šta se zapravo dešavalo te su mogli da popune anketu koja će dosta pomoći u daljnjem istraživanju o trgovini ljudima.

Related posts