Dedić: Podrška Vlade FBiH u realizaciji 123 projekta u lokalnim zajednicama

Vlada Federacije BiH je u prošloj godini iz budžeta FBiH osigurala i dodijelila 200 miliona KM pomoći kantonima za provođenje strukturalnih reformi i prevazilaženje socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije COVID-19, kao i infrastrukturnih projekata. Također, svim gradovima i općinama osigurano je 10 miliona KM pomoći budžetima tako da je za 80 gradova i općina izdvojeno po 125 hiljada KM, a 20 miliona KM obezbijeđeno je za realizaciju projekata. Na području Unsko-sanskog kantona za pomoć budžetu kantona Vlada Federacije BiH doznačila je 23,9 miliona KM, a gradovima i općinama oko…

Read More