Žele povećati plate vojnicima, ali ih strah da se zaposlenim u institucijama BiH ne smanje

Delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH nisu protiv povećanja plata vojnicima i podoficirima u Oružanim snagama BiH, ali smatraju da je prije donošenja zakona kojim bi ovo pitanje bilo regulisano potrebno razjasniti na koji bi način u budžetu BiH bila obezbijeđena sredstva za to.

Nakon što je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nedavno usvojio Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH kojim se predviđa povećanje plata vojnicima, o ovom zakonskom prijedlogu treba da se izjasni i Dom naroda.

Ističući da vojničke plate treba da budu veće, predsjedavajući Doma naroda Ognjen Tadić izrazio je nadu da za to potrebna sredstva neće biti obezbijeđena umanjivanjem primanja nekih drugih zaposlenih u institucijama BiH.

“Mislim da se ovo pitanje može riješiti bez umanjenja plata drugim zaposlenim u institucijama BiH i da ima dosta prostora za racionalizaciju troškova i preusmjeravanje postojećih budžetskih sredstava, jer je očigledno da zbog nedostatka parlamentarne većine niti jedan značajan projekat ili zakonodavna aktivnost u ovoj godini nisu mogući”, rekao je Tadić Srni.

On je podsjetio da je parlament BiH u toku ovog i prošlog mandata više puta svojim zaključcima obavezao Vijeće ministara, a prije svega Ministarstvo finansija BiH da pripreme konsolidovan tekst zakona koji tretira oblast plata i naknada u institucijama BiH kako bi se njime riješila sva pitanja koja su u međuvremenu otvorena i ujednačile sve izmjene do kojih je u međuvremenu došlo.

“Na taj način bi se na duži vremenski period otklonila mogućnost bilo kakve netransparentnosti ne samo kad su u pitanju plate i naknade već bilo koja druga primanja koja proizilaze iz radnog odnosa”, ocijenio je Tadić i konstatovao da na ove zaključke Vijeće ministara nikad nije odgovorilo.

Delegat u Domu naroda Dragutin Rodić slaže se da treba povećati plate vojnicima, ali upozorava da za to nisu predviđena sredstva u ovogodišnjem budžetu BiH.

“Vrlo je rano govoriti o tome kakav će biti stav Doma naroda. Treba sagledati sve elemente, pa onda donijeti odluku”, zaključio je Rodić.

Delegat i predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH Sifet Podžić podsjeća da je ova komisija pravovremeno tražila da se u ovogodišnji budžet ugrade sredstva za povećanje plata vojnicima, ali da to nije urađeno.

“Ako će rješenje biti da se drugim zaposlenim u institucijama BiH iste stručne spreme smanji osnovica, što je jedno od rješenja koja se spominju, ja neću biti za to”, rekao je Podžić Srni.

On je dodao da je spreman da podrži predloženi zakon ukoliko se novac obezbijedi preusmjeravanjem sredstava unutar budžeta i smanjenjem plata funkcionerima na nivou BiH.

Hrvatski delegat Mario Karamatić ističe da su plate vojnika potcijenjene.

“Vojnik nema ni 600 KM platu sa svim dodacima i nema dodataka za prekovremeni rad. Imamo strašan odliv kadra iz Oružanih snaga i bez povećanja plata ostaćemo bez vojnika”, upozorava Karamatić, koji je ubijeđen da je potrebna sredstva moguće obezbijediti iz budžetskih rezervi BiH.

Ocjenjujući da nekoliko miliona KM za ove namjene nije preveliki izdatak za BiH, Karamatić je precizirao da se povećanje plata odnosi na vojnike i podoficire, a ne na oficire, za koje kaže da imaju solidna primanja.

Kada su u pitanju najave pojedinih sindikata zaposlenih u institucijama BiH da će i oni tražiti povećanje plata u slučaju da budu povećane plate vojnicima, Karamatić je konstatovao da je to njihovo legitimno pravo.

“Ali oni imaju mehanizme za ostvarivanje svojih prava, za razliku od vojnika koji ne mogu ni štrajkovati”, istakao je Karamatić i izrazio uvjerenje da parlament neće prihvatiti te eventualne zahtjeve.

Sindikat Uprave za indikretno oporezivanje i Sindikat državnih službenika u institucijama BiH ocijenili su neprihvatljivim mogućnost da novac za veće plate vojnicima u Oružanim snagama BiH bude obezbijeđen smanjenjem plata drugim budžetskim korisnicima i najavljuju da će i oni tražiti povećanje plata.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama u institucijama BiH, kojim se predviđa povećanje plata za oko sedam hiljada vojnika i podoficira u Oružanim snagama BiH koji imaju najniži koeficijent za obračun plate, u parlamentarnu proceduru uputila je predsjedavajuća Predstavničkog doma Borjana Krišto.

U obrazloženju zakona, ona je navela da se na ovaj način želi poboljšati status zaposlenim vojnim licima koji u ukupnoj vojnoj strukturi Oružanih snaga BiH čine 80 odsto ljudstva, te zaustaviti negativni trend napuštanja Oružanih snaga.

Za provođenje ovog zakona, ukoliko bude usvojen, u budžetu BiH na godišnjem nivou potrebno je obezbijediti 9,3 miliona KM.

Related posts