Zbog višemilionskog duga bihaćke bolnice medicinari će volontirati u domovima zdravlja

Višemilionski dug KB „DR. Irfan Ljubijankić“, gomilan godinama, odrazio se i na voloterski staž medicinskog kadra u ovoj ustavnovi. Samo ove godine podneseno je 150 zahtjeva kojima se, u nedostatku sredstava, ne može udovoljiti. Na teret Kantonalne bolnice niko neće biti primljen, kategoričan je direktor Smail Dervišević. U iznalaženju rješenja okrenuti su Vladi USK koja bi osigurala neophodne uslove za nesmetano izvođenje voloterskog staža. Odluka je mlade ljude, spremne na dokazivanje i rad, preusmjeriti na rad u domove zdravlja.

Volonterski staž od godinu dana u KB nemoguće je odraditi. Finansijski teret za svakog od volontera koji iznosi 970 KM, ustanova sa višemilionskim dugovanjima više nije spremna podnositi. Razlog je to odbijenih 120 zahtjeva za volotiranje u ovoj ustanovi samo u prošloj godine. Kako novca nema ni ove godine, 150 zahtjeva medicinskog kadra još će stajati u ladici.

Troškove volontiranja, za razliku od prošlih godina kada je financijski teret podnosila Bolnica, menadžmet ove ustanove odlučio je prebaciti na račun Vlade USK-a.

Odmah potom uslijedila je i reacija Vlade USK-a koja je iznašla rješenje. Odluka je volontere rasporediti po domovima zdravlja, gdje je već sada veliki broj onih koji na putu do posla bilo unutar BiH ili van njenih granica.

Edukacija kroz volontiranje nužna je za obje strane. Kako za medicinski kadar kojima to znači ulazak u posao ili odlazak van granica, tako i zdravstvene ustanove koji dobijaju dodatnu radnu snagu za brigu o bolesnima, koja nema cijenu. – piše rtvusk.

Related posts