ZBOG PUCANJA INSTALACIJA: Ministarstvo uputilo obavijest o prekidanju nastave u pojedinim školama na USK-u

Obavijest Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a o eventualnoj obustavi nastave, a na zahtjev Sindikata USK-a upućena je na sve škole sa područja USK-a.

Naime, preporuka Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona je da se danas (utorak) 31.01. i sutra (srijeda) 01.02.2017. godine obustavi nastava u školama za koje se smatra da je to neophodno a na zahtjev Sindikata USK-a.

Nekoliko škola sa područja USK-a je obavijestilo Ministarstvo da je došlo do pucanja cijevi za centralno grijanje, cijevi za pitku vodu, te da saniranje štete nije moguće izvesti u kratkom vremenskom roku.

Iz ovih razloga, Ministarstvo, od direktora škola, traži da procijene da li je u njihovoj školi neophodno prekinuti nastavu, te da o prekidu nastave kao i o poduzetim aktivnostima za saniranje štete obavijeste Ministarstvo radi poduzimanja daljnjih radnji.

Related posts