Zastrašujući podaci: 80 ljekara napustilo USK u 2016. godini

Procjenjuje se da je oko 300 ljekara napustilo Federaciju Bosne i Hercegovine u periodu od 1. januara 2016. do 15. oktobra 2016.

Do podataka o odlasku ljekara u Federaciji BiH je došla Ljekarska komora Federacije BiH, a dostavili su ih kantonalne ljekarske komore. Broj ljekara koji su napustili Federaciju BiH do kraja 2016. procjenjuje se na oko 300.

Kanton Sarajevo – 38 ljekara
Tuzlanski kanton – 47
Unsko–sanski kanton – 80
Zeničko–dobojski kanton – 17
Srednjobosanski kanton – 7
Posavski kanton – 5
Hercegovačko–neretvanski kanton – 36
Zapadnohercegovački kanton – 3
Kanton 10 – 2

Određeni broj ljekara, po procjeni Ljekarske komore FBiH između 30-40, u inozemstvo odlaze direktno nakon Medicinskog fakulteta, što znači da nisu bili prijavljeni niti u jednoj ljekarskoj komori, piše N1.

Related posts