Zasjedao Operativni štab za pitanja migracija u BiH, dogovorena pojačana kontrola granica

Koordinaciono tijelo za pitanje migracija u Bosni i Hercegovini danas je održalo prvi sastanak kao Operativni štab, na kojem je razgovarano o trenutnoj situaciji u ovoj oblasti te predložena rješenja za sprečavanje ilegalnih prelazaka granice te zbrinjavanju migranata koji se nalaze u BiH.

Naime, u slučaju kriznih situacija u oblasti migracija Koordinaciono tijelo djeluje i kao Operativni štab, u koji pored predstavnika Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Granične policije BiH, SIPA-e, Službe za poslove sa strancima BiH ulaze i predstavnici štabova sa nivoa entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Jedan od zaključaka Operativnog štaba je dalje jačanje kontrole granice kako bi se spriječili ilegalni ulasci u Bosnu i Hercegovinu. Tako će pored pripadnika SIPA-e i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH biti zatražena podrška i drugih policijskih agencija kao ispomoć Graničnoj policiji BiH.

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji je predsjedavao sastankom Štaba, istakao je da su dosadašnje mjere pojačanog nadzora granice dale rezultat i da je značajno smanjen broj ulazaka ilegalnih migranata u BiH.
Također, razgovarano je o zbrinjavanju migranata koji se trenutno nalaze u BiH.

Istaknuto je da će iduće sedmice biti osigurana dodatna lokacija u blizini Sarajeva, a istovremeno započinju aktivnosti na iznalaženju adekvatnijeg smještaja za migranate koji se nalaze na području Unsko-sanskog kantona.

Današnjem sastanku je prisustvovao i Peter Van der Auweraert, šef Međunarodne organizacije za migracije u BiH.

Related posts