Zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je zasjedala Vlada Unsko-sanskog kanton. Premijer Husein Rošić i resorni ministri usvojili su Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona (rebalans) a koji se odnosi na dodavanje novog koda u bužetu Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Riječ je o sredstvima u iznosu od 200 000 KM za intervenciju Službi za zapošljavanje USK, za isplatu dijela naknada za radnike koji su u procesima stečaja ostali bez radnih mjesta, a greškama u stečajnim postupcima i bez naknada koje su im pripadale. Sredstva su umanjena na kodu za Kantonalnu bolnicu u Bihaću.

Na prijedlog Hazima Kapića, ministra zdravstva Vlada Kantona usvojila je zaključak o listi projekata javno-privatnog partnerstva u oblasti zdravstva. Preduslov za realizaciju projekata su izmjene Zakona o javno-privatnom partnerstvu na čijim se izmjenama i dopunama radi u Ministarstvu privrede, potvrdio je ministar privrede Samir Sedić. Premijer Rošić, ukazao je na potrebu hitnih izmjena sadašnjeg zakona, koji je u praksi pokazao manjkavosti jer ni jedan projekat javno-privatnog partnerstva nije dogovoren, iako je bilo izraženih ponuda investitora.

Related posts