Za završetak izgradnje ceste Bosanska Krupa-Bihać potrebno 13,5 miliona eura

Može li se uskoro očekivati nastavak izgradnje puta Bihać-Bosanska Krupa preko srbljanskog platoa? Posljednji uslov za dobijanje sredstava od EBRD-a, zakon o akcizama je usvojen. U Cestama Federacije BiH kažu da je odavno vrijeme da se priča završi, međutim, nedostatak sredstava ograničavao je nastavak radova. Akcizama je kažu otvoren put ka realizaciji projekta, ali su ovdašnji stanovnici skeptični.

Građani USK, posebno grada Bihaća i općine Bosanska Krupa više od desetljeća ‘gutaju’ priču o izgradnji famozne ceste. Naslušali su se obećanja, posebno u vrijeme izbornih kampanja, kada se ponešto i uradilo na ovom putnom pravcu, ali ni izbliza onoliko koliko je trebalo.

I dok se čekalo da se realizacija ovog decenijskog projekta privede kraju, na dijelu puta koji je izgrađen nastala su klizišta i udubljenja. Na dionici Čavkići-Spahići ima i nekoliko prekida, jer u vrijeme gradnje ceste nije postignut sporazum sa vlasnicima zemljišta, poveznica ovog puta sa magistralnom cestom M-14 i M-5 nije urađena, a nakon naselja Jezero, putu ka Grmuši i Vranjskoj ni traga.

Podsjetimo prošle godine kao posljednji uslov za nastavak radova na ovoj cesti bio je glas krajških zastupnika za zakon o akcizama. Sada, nakon što je usvojen zakon, kreditna sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj trebala bi biti dostupna.

Prema podacima Cesta Federacije, u čijoj je nadležnosti ovaj putni pravac, do sada je u izgradnju uloženo 6,560.000, od čega je JP Autoceste osiguralo 960.000 maraka za izradu projektne dokumentacije i eksproprijaciju, a Vlada 5.600.000 za izvođenje radova i nadzor. Nadalje navode da je za kompletiranje radova na izgrađenoj dionici neohodno je još tri miliona maraka, izgradnju dionice u Jablanskoj ulici i spajanje na cestu M-14 i M 5 četiri miliona Eura putem kredita EBRD i izgradnju dionice Jezero-Grmuša-Vranjska–B.Krupa osam miliona eura iz kredita EBRD-a II.

Doda li se ovome da eksproprijacija zemljišta nije okončana, iznos neophodan za završetak radova premašit će 13,5 miliona eura.

U dopisu JP Ceste Federacije BiH navodi se da je u toku pribavljanje saglasnosti i dozvola za kreditno zaduženje, završava se glavni projekt. Sljedeći korak bit će provođenje procesa eksproprijacije, a kada će priča biti završena ovisit će o raspoloživim sredstvima.

/rtvusk.ba

Related posts