Vlada Federacije BiH planira zakonski urediti internet trgovinu

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja trgovine i trgovinskih usluga, prava i obaveze trgovaca, oblici trgovine, način formiranja i isticanja cijena, trgovačka evidencija, praćenje trgovine i tržišta, zaštita potrošača.

Preciziraju se i zakonska rješenja koja se odnose na nepoštene trgovačke radnje, zabranu ograničenja trgovine i privremene mjere ograničenja trgovine, kao i upravni i inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona, te druga pitanja od značaja za obavljanje trgovine na teritoriji FBiH.

Kako je obrazložilo resorno ministarstvo, prioritet je stvaranje što kvalitetnijeg zakonskog okvira za daljnje unapređenje i razvoj trgovine u Federaciji. Također, potreba da se odgovori zahtjevima modernizacije trgovinskog sektora i prakse, koji su se pojavili tokom primjene važećeg Zakona o unutrašnjoj trgovini uslovili su potrebu za potpunijim i preciznijim uređenjem trgovinske djelatnosti i stvaranjem kvalitetnijeg, osavremenjenog zakonskog okvira. Zbog obimnosti rješenja koje je neophodno donijeti, pristupilo se izradi novog zakonskog akta, koji praktično sublimira sva ranija rješenja, te uvodi sasvim nove odredbe i mjere u sferi obavljanja djelatnosti trgovine.

Novine se, između istalog, odnose na preciznije objašnjavanje pojma trgovca i trgovinske djelatnosti, kao i ostalih subjekata koji pod određenim uslovima mogu obavljati ovu djelatnost (fizička lica, udruženja građana, poljoprivrednici).

Prema obrazloženju Ministarstva, dodatno se uređuju postupanja i obaveze trgovaca, kao i pitanja koja su od značaja za potrošače (odobravanje popusta, prodaja sa sniženom cijenom…). Uvodi se i savremena nomenklatura i klasifikacija oblika i načina trgovine, novi instituti (posebne tržišne institucije i slično), a s ciljem razvoja tržišne konkurencije i ravnopravnosti trgovaca.

Detaljno se uređuje i internet prodaja, imajući u vidu njeno sve veće učešće u ukupnom maloprodajnom prometu.

U obrazloženju se napominje da su se razvojem internet prodaje javile i određene devijacije usljed pravno neuređenog stanja u oblasti elektronskog poslovanja, te je neophodno predvidjeti adekvatne mehanizme za takve pojave.

Normiranje načina obavlјanja trgovine putem interneta, kako ističu iz Ministarstva, doprinijet će smanjenju sive ekonomije i registraciji novih privrednih subjekata u trgovinskoj djelatnosti. Prema obrazloženju, Nacrtom zakona je, među ostalim, propisano da trgovac koji obavlja prodaju na daljinu mora pružiti taksativno navedene informacije o trgovcu i to u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan potrošačima i nadležnim inspekcijskim organima.

Nadalje, Nacrtom su precizirani i razlozi za donošenje rješenja o prestanku rada trgovačke radnje po službenoj dužnosti.

Preciznije se uređuje i način formiranja i isticanja maloprodajne cijene, zatim obaveza vođenja knjige žalbi u trgovinama, kao i materijalno-pravne odredbe koje daju konkretna ovlaštenja za preduzimanje konkretnih upravnih radnji inspektoru u postupku inspekcijskog nadzora.

Imajući u vidu činjenicu da je Bosna i Hercegovina nedavno dobila kandidatski status, iz Federalnog ministarstva trgovine istaknuto je i da se ovim nacrtom zakona vrše i određena usklađivanja sa izvorima prava EU.

Time je ispunjena obaveza iz članova Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji se odnose na slobodno kretanje roba, te saradnju ugovornih strana u oblasti poslovnog nastanjivanja i slobode pružanja usluga. Nakon što Federalni parlament usvoji Nacrt, uslijedit će zakonom propisani period javne rasprave. Tokom nje će svi ključni akteri u sektoru trgovine moći iznijeti primjedbe i prijedloge koji će s ciljem još boljeg uređenja ove oblasti biti ugrađeni u tekst prijedloga zakona prije njegovog finalnog usvajanja.

Izvor: Klix.ba

Related posts