Vlada FBiH i međunarodni partneri predvode reformu vodnih usluga

Na inicijativu Vlade FBiH i uz podršku međunarodnih razvojnih partnera pripremljena su i usvojena dva značajna dokumenta koji bi u narednom periodu trebali unaprijediti stanje vodnih usluga u Federaciji BiH. Programom za unapređenje vodnih usluga u FBiH i korištenje najavljene finansijske i tehničke podrške te Metodologijom utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBiH pokreće se reforma sektora vodnih usluga u FBiH.

Tokom današnje prezentacije ovih dokumenata, na 22. mart, Međunarodni dan voda, istaknuto je kako vodovodna komunalna preduzeća ne ostvaruju dovoljno prihoda da bi bila samoodrživa, a prosječni nivoi prihoda od izvršenih vodnih usluga ne pokrivaju troškove rada i održavanja.

Probleme u sektoru pružanja vodnih usluga prepoznalo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koje je uz saglasnost Vlade FBiH uspostavilo interresornu Radnu grupu i koordiniralo njen rad uz podršku međunarodnih razvojnih partnera. Zadatak ove grupe je bio izrada nacrta Programa za unapređenje vodnih usluga u FBiH i korištenje najavljene finansijske i tehničke podrške.

Tehnička pomoć omogućena je kroz Projekat općinskog okolišnog upravljanja (MEG 2), koji zajednički finansiraju Vlada Švicarske, Švedska i Vlada Češke Republike, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Programom su predviđene ključne aktivnosti koje trebaju da dovedu do boljeg funkcionisanja institucija iz sektora vodnih usluga, prvenstveno vodovodnih komunalnih preduzeća, kao i aktivnosti koje trebaju doprinijeti pravilnijem i racionalnijem planiranju izrade i provođenja projekata iz oblasti vodnih usluga, kao i usklađivanju s propisima EU u ovoj oblasti. Usvajanje i realizacija ovih dokumenata jasno su postavljeni kao preduslov koji nadležni organi na svim nivoima vlasti, ne samo u Federaciji BiH, nego i u BiH, trebaju ispuniti za osiguranje daljnje finansijske podrške međunarodnih razvojnih partnera za modernizaciju i reformu vodnih usluga.

Javnosti se u ime BH Water Alliance, koja okuplja međunarodne razvojne partnere, obratio Stefano Ellero, šef kooperacije pri Delegaciji EU u BiH.

Ellero je ukazao na potrebu reformskih procesa u sektoru vodnih usluga te pozdravio usvajanje navedenih dokumenata koji će omogućiti nastavak razvojnih projekata u Federaciji BiH.

U ime Svjetske banke prisutnima se obratio Christoper Sheldon, šef Ureda Svjetske banke za BiH. Sheldon je upoznao javnost s Projektom modernizacije sektora vodnih usluga u BiH čija bi implementacija uskoro trebala započeti u Bosni i Hercegovini.

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić kazao je da se reforme planiraju provoditi postepeno i opciono u lokalnim zajednicama.

“Usvojeni dokumenti su značajan korak ali pred nama je dosta posla i vjerujemo da ćemo uz podršku institucija sa svih nivoa, a prije svega lokalnih zajednica čije aktivno uključivanje u programske aktivnosti može rezultirati sa samoodrživim i ojačanim sektorom vodnih usluga koji će osigurati dobro zdravlje i okruženje našim građanima“, kazao je ministar Dedić.

Svrha usvojene Metodologije utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBiH je zaštita okoliša smanjenjem prekomjernog zahvatanja vode za piće, smanjenje zagađenja površinskih i podzemnih vodnih resursa urbanim otpadnim vodama, pružanje kvalitetnih usluga, funkcionalni vodovodni sistemi kao i sistemi odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, održiva komunalna preduzeća i kvalitetno održavana komunalna infrastruktura te postupna reforma i depolitizacija sektora vodno-komunalnih usluga.

O pozitivnim aspektima navedenih dokumenata govorili su i predstavnici Saveza općina i gradova FBiH, Suad Huskić i Udruženja preduzeća komunalne privrede FBiH, Belma Zukić. Istaknuto je kako su neke od lokalnih zajednica koje su bile uključene u projekte UNDP-a već preuzele dio reformskih procesa i implementirale odredbe Metodologije.

Tema ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana voda bila je ‘Podzemne vode‘ a tokom izlaganja rečeno je kako Bosna i Hercegovina ima kvalitetne izvore pitke vode te da se trebaju učiniti dodatni napori kako bi oni ostali čisti i zaštićeni. Odaslana je i poruka o prirodnim vodnim bogatstvima naše zemlje, značaju podizanja svijesti o potrebi zaštite izvorišta i kupovine voda domaćih proizvođača, koji su ujedno tokom prezentacije, izložili svoje proizvode, saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Related posts