Vlada FBiH dala saglasnost za imenovanje NO Razvojne banke FBiH

Na 254. redovnoj sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj danas u Mostaru između ostalih donesena je Odluka o davanju prethodne saglasnosti na imenovanje članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije BiH.

Nakon kvalifikacionog postupka kojem je prethodio javni poziv, Komisija za imenovanja je Vladi Federacije BiH predložila slijedeće kandidate: Igora Živku, Mehmedaliju Hadžovića, Adisu Omerbegović Arapović, Marija Gadžića, Sejfudina Krnjića, Zorana Zeljku i Saliha Dedića.

Navedeni kandidati će u narednom periodu, nakon održavanja Skupštine Razvojne banke FBiH i potvrđivanja današnje odluke, činiti Nadzorni odbor Razvojne banke FBiH.

Jedan od članova novog NO Razvojne banke FBiH bit će i Salih Dedić, raniji ministar finansija u Vladi Unsko-sanskog kantona, a trenutno zaposlen u Rektoratu Univerziteta u Bihaću na poziciji Rukovodioca službe za ekonomsko-finansijske poslove.

“Moj zadatak je da zajedno s ostalim članovima Nadzornog odbora unaprijedim rad ove institucije. Zalagat ću se za ravnomjeran regionalni i ekonomski razvoj, a namjera mi je da pomognem svim privrednim subjektima posebno sa područja Unsko-sanskog kantona, kako bi povećali investicije i unaprijedili svoja poslovanja“, kazao je Dedić nakon usvajanja današnje odluke.

Related posts