Vlada FBiH će raspravljati o divljanju cijena goriva

Nakon 1. februara kada je počela primjena izmjena seta zakona o akcizama usvojenih u Parlamentu BiH, distributeri goriva su cijene dizela i benzina povećali mnogo više od predviđenih 15 feninga plus PDV.

Kao što je Faktor već ranije pisao, vlasti u FBiH mogu ovu pojavu tretirati na dva načina. Jedan je da Konkurencijskom vijeću BiH podnesu prijavu protiv distributera goriva zbog zloupotrebe dominantnog položaja i dogovornog određivanja cijene goriva. Primjetno je da je cijena goriva identična na mnogim benzinskim stanicama te da sve upućuje na zakonski zabranjen kartelski dogovor o povećanju cijena.

Druga mjera kojom se može spriječiti divljanje cijena tiče se ovlasti koje Vlada FBiH ima prema članu 26 Zakona o naftnim derivatima u FBiH. Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine Vlada može spriječiti rast cijena i odrediti način na koji će se izračunati najviša cijena pojedinih naftnih derivata.

Kako saznaje Faktor, Federalno ministarstvo trgovine je pripremilo Informaciju Vladi FBiH sa Prijedlogom zaključka i ista obuhvata kretanje cijena naftnih derivata u periodu od 2015. godine zaključno sa februarom 2018. godine.

Drugim riječima, Ministarstvo će Vladu FBiH upoznati o razlozima rasta cijena te dati potpunu informaciju na osnovu koje Federalna vlada može odlučiti da li će intervenirati i smanjiti cijene goriva.

Sam sadržaj informacije koju je uputilo Ministarstvo ne sadrži prijedlog Vladi kako da se odredi prema ovom problemu, ali sve informacije jasno ukazuju na to da su naftaši u FBiH neopravdano povećali cijene goriva za više od 30 feninga po litru.

Stoga će jedna od narednih sjednica Vlade biti važna u kontekstu borbe protiv divljanja cijena a za šta najveći teret snose obični građani. Odluka je na Vladi koja ima sve zakonske ovlasti da intervenira na tržištu. Da li će to i učiniti, ostaje da se vidi.

 

Related posts