Vlada FBiH: 40 miliona KM za privredna društva iz sektora turizma, ugostiteljstva i cestovnog prevoza putnika

ZA PRIVREDNA DRUŠTVA IZ SEKTORA TURIZMA,UGOSTITELJSTVA I CESTOVNOG PREVOZA PUTNIKA POMOĆ OD 40 MILIONA KMVlada Federacije BiH danas je, na osnovu Uredbe o interventnim mjerama za pomoć ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19, donijela dvije odluke o dodjeli sredstava pomoći poslovnim subjektima u oblastima turizma i ugostiteljstva, te cestovnog prevoza putnika, u ukupnom iznosu od 40.000.000 konvertibilnih maraka.

Podsjetimo, Vlada je na prošloj sjednici donijela Odluku o dodjeli 30 miliona KM pomoći za 391 izvozno orijentirano industrijsko preduzeće sa ukupno 32.429 zaposlenih.

Turizmu i ugostiteljstvu 30.000.000 KM

Odlukom o dodjeli sredstava, Vlada je subjektima u turističko-ugostiteljskom sektoru dodijelila pomoć od od 30.000.000 KM za 340 ukupno privrednih subjekata.
Od tog iznosa je za 192 hotela i druge smještajne kapacitete namijenjeno 19.503.038 KM, a za 98 putničkih agencija 6.601.352 KM.

Pomoć za 21 turoperatora iznosi ukupno 2.583.815 KM, a za šest firmi koje pružaju usluge turističkih vodiča 22.340 KM. 

Iznos od 205.181 KM namijenjen je za 18 korisnika finansijske pomoći koji su registrovani nakon 30.6.2019. godine, dok je na šest banja i lječilišta raspoređeno ukupno 1.084.274 KM.
Federalno ministarstvo okoliša i turizma će sa svim korisnicima potpiati ugovore i kontinuirano nadzirati utrošak sredstava.

Cestovnom prevozu putnika 10.000.000 KM

Federalna vlada je odobrila dodjelu dijela sredstava na ime finansijske pomoći za 176 korisnika iz sektora javnog cestovnog prevoza putnika, u ukupnom iznosu od 10.000.000 KM. 

Visina iznosa koji se dodjeljuje kao finansijska pomoć, određuje se kao suma procentualnog učešća korisnika u ukupno ostvarenom oporezivom prometu iz djelatnosti prevoza putnika svih prijavljenih korisnika finansijske pomoći koji ispunjavaju uslove iz Uredbe uz učešće ovog kriterija u raspodjeli sredstava iz člana 20. Uredbe u iznosu od 60 posto, te procentualnog učešća broja zaposlenih iz djelatnosti prevoza putnika kod korisnika na dan 30.9.2020. godine u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod prijavljenih korisnika koji ispunjavaju uslove iz u iznosu od 40 posto.

Po stupanju na snagu današnje Odluke, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će pristupiti potpisivanju Ugovora sa korisnicima financijske pomoći. 

Dinamika i način raspodjele sredstava bit će objavljeni na službenoj web stranici ovog ministarstva (www.fmpik.gov.ba), nakon čega će, u suradnji s Federalnim ministarstvom financija, uslijediti uplata dodijeljenih financijskih sredstava na transakcijske račune korisnika. 

Related posts