Vještačka inteligencija postiže sve bolje rezultate u borbi protiv tumora

Kompjuterski sistem koji koristi vještačku inteligenciju da bi naučio “jezik tumora” mogao bi pomoći bržem dijalgnostifikovanju ove zloćudne bolesti.

Sistem može s izuzetno velikom tačnošću uočiti znakove bolesti u biološkim uzorcima i predvidjeti ishod liječenja. Patolozi trenutno taj posao obavljaju analizirajući pod mikroskopom uzorke tkiva onkoloških bolesnika.

Analiza kompjutorskog sistema o tipu tumora i stepenu bolesti pomaže ljekarima da procijene koja je terapija pacijentu potrebna i koje su njihove šanse za izlječenje.

Međunarodni tim stručnjaka za AI i za tumore, predvođen ekspertima sa univerziteta u Glazgovu i u Njujorku, razvio je novi sistem nazvan histomorfološko učenje fenotipa (HPL).

Osnova su bile hiljade snimaka visoke rezolucije adenokarcinoma pluća u 452 pacijenta iz baze podataka Nacionalnog instituta za genom tumora iz SAD-a. Takođe su koristili dodatne informacije o napretku bolesti.

Algoritam je u 72 odsto slučajeva tačno procijenio šanse za preživljenjem, a patolozi su isti zadatak obavili s tačnošću od 64 odsto.

Slični rezultati postignuti su i prilikom analize još deset tipova tumora, pokazala je studija.

Izvor: Vijesti.ba

Related posts