Vijeće ministara usvojilo izmjene Zakona o VSTV-u: Evo šta on podrazumijeva

Usvajanje izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u korespondira s inicijativom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara BiH je danas usvojilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), koji će Ministarstvo pravde uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri.

Izmjenama i dopunama zakona, rok za uspostavu i operativnost Odjela za provedbu postupka pо izvještajima, koji bi u novom roku trebao biti operativan do 23. marta 2024. godine, pomjera se za 90 dana.

Također se uvode prelazne odredbe u vezi sa disciplinskim prekršajima, uz neznatne tehničke korekcije pravnih termina radi lakše primjene u praksi. Usvajanje izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u korespondira s inicijativom Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine.

Izvor: Oslobođenje.ba

Related posts