Velika Kladuša: Pojačana kontrola učesnika u saobraćaju

Policijski službenici Policijske stanice Velika Kladuša, su dana 14.02.2017. godine, u sklopu projekta Partnerstvo sa zajednicom, na području grada Velika Kladuša vršili pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju s ciljem upoznavanja vozača s početkom primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima BiH a koji je taj dan stupio na snagu.

Prilikom same kontrole vozača sa pripadnicima policije prisutni su bili i novinari Radija Velika Kladuša a koji su sa građanima razgovarali o primjeni ovog a isti su upriličili i radio emisiju na temu primjene ovog Zakona.

Mlađi inspektor Hušidić Bajro, pomoćnik komandira Policijske stanice Velika Kladuša gostujući na radio emisiji, upoznao je građane o primjeni novog Zakona kao i novčanim kaznama, koje su povećane u brojnim segmentima poput : brze vožnje, ne korištenje pojasa u toku vožnje, korištenje mobilnih telefona u toku vožnje, ponašanje novih vozača i drugo.

 

Related posts