Već 65 godina u BiH živi više žena nego muškaraca

Demografski podaci pokazuju da već 65 godina u Bosni i Hercegovini živi više žena nego muškaraca, a to je potvrđeno i na posljednjem popisu stanovništva u BiH provedenom 2013. godine.

Od ukupno 3.531.159 stanovnika prema popisu iz 2013. godine provedenog u Bosni i Hercegovini, žena je bilo 1.798.889 ili 50,94 posto.

Prema popisima stanovništva od 1879. godine do popisa 1931. u Bosni i Hercegovni je bilo više muškaraca, dok je prema popisima, od 1948. do 2013. godine bilo više žena.

Kada je u pitanju starosna struktura, dominiraju žene između 15 i 64 godine, kojih je 1.241.294 od ukupno 1.798.889 osoba ženskog pola evidentiranih u BiH. Do 14 godina ih je 264.743, a preko 65 godina 292.852. Prema popisu iz 2013. godine, bilo je 28.069 osoba starijih od 85 godina, od čega 19.017 žena.

Prosječna starost žena u Bosni i Hercegovini prema popisu iz 2013. je 40,73 godine, a muškaraca 38,24 godine

Interesantno je da je od 1.534.146 osoba ženskog pola starijih od 15 godina, prema popisu iz 2013. godine, udatih 880.530, njih 339.422 nije se udavalo, udovica je 257.047 i razvedenih 57.147.

Od istog broja, ukupno 1.534.146 žena starijih od 15 godina njih 426.346 nije rađalo, 210.210 je rodilo po jedno dijete, 528.094 po dvoje, 221.238 po troje, a 148.258 žena rodilo je četvoro i više djece.

Zanimljivo je i da je procenat nepismenih žena (starijih od 10 godina) smanjen sa 23,28 posto u 1981. godini, na 16,38 posto u 1991. i 4,76 posto u 2013. godini. Ovaj pokazatelj je znatno veći kod ženske nego kod muške (0,79 posto) populacije BiH.

U vrijeme popisa iz 1991. godine, bez škole je bilo 22,03 posto (starijih od 15 godina), a 2013. godine 7,96 posto. Istovremeno, od 1991. do 2013. povećan je procenat žena sa visokom školskom spremom sa 2,70 posto na 9,65 posto.

Od 29.770 živorođene djece u Bosni i Hercegovini u 2015. godini, njih 10.021 rodile su majke starosti od 25 do 29 godina, 8.520 majke starosti od 30 do 34 godine, 5.853 djece majke starosti od 20 do 24 godine dok se ostatak odnosi na majke ostalih starosnih grupa.

Prosječna starost majki pri rođenju prvog djeteta (prema podacima za 2015. godinu) u BiH iznosila je 27,17, pri rođenju drugog 29,88, a pri rođenju trećeg djeteta 32,27 godina

Od 19.686 sklopljenih brakova u 2015. godini, 6.360 sklopile su žene starosti od 25 do 29 godina, 6.181 one starosti od 20 do 24, potom 2.595 žene iz starosne grupe od 30 do 34 godine, a ostatak se odnosi na ostale starosne grupe.

Prema prethodnom bračnom statusu nevjeste, od 19.686 sklopljenih brakova (2015.) na prethodno neudate odnosilo se 17.895, na udovice 1.603, a na razvedene 188 brakova.

Prosječna starost nevjeste pri sklapanju prvog braka (2015.) iznosila je 26,4 godina.

Related posts