Usvojeni Strategija integriranog upravljanja granicom u BiH i Akcioni plan

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti

Vijeće ministara je na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo Strategiju integriranog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2019.–2023. godina i Akcioni plan za njeno provođenje.

Usvajanjem ove strategije stvaraju se uvjeti da se cjelokupni proces integriranog upravljanja granicom u BiH harmonizira i uskladi s pravnom tekovinom Evropske unije.

Novi koncept će doprinijeti jačanju partnerstva, stabilnosti i privrednog prosperiteta kako BiH tako i zemalja regije, boljoj koordinaciji i saradnji među svim relevantnim službama i agencijama koje su uključene u nadzor granice i kontrole na granici.

Realizacijom ciljeva iz Strategije dostići će se funkcionalniji i efikasniji sistem upravljanja granicom u BiH, što će za rezultat imati povećanje ukupne sigurnosti u BiH i njenih granica, te olakšan protok ljudi, roba i transportnih sredstava preko granice.

Akcionim planom definirani su konkretni zadaci s mjerama i aktivnostima, rokovima, odgovornim tijelima uprave, kao i napomenom iz kojih izvora će biti osigurana finansijska sredstva za realizaciju postavljenih ciljeva.

S današnje sjednice Vijeća ministara

Vijeće ministara je na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo Strategiju integriranog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2019.–2023. godina i Akcioni plan za njeno provođenje.

Usvajanjem ove strategije stvaraju se uvjeti da se cjelokupni proces integriranog upravljanja granicom u BiH harmonizira i uskladi s pravnom tekovinom Evropske unije.

Novi koncept će doprinijeti jačanju partnerstva, stabilnosti i privrednog prosperiteta kako BiH tako i zemalja regije, boljoj koordinaciji i saradnji među svim relevantnim službama i agencijama koje su uključene u nadzor granice i kontrole na granici.

Realizacijom ciljeva iz Strategije dostići će se funkcionalniji i efikasniji sistem upravljanja granicom u BiH, što će za rezultat imati povećanje ukupne sigurnosti u BiH i njenih granica, te olakšan protok ljudi, roba i transportnih sredstava preko granice.

Akcionim planom definirani su konkretni zadaci s mjerama i aktivnostima, rokovima, odgovornim tijelima uprave, kao i napomenom iz kojih izvora će biti osigurana finansijska sredstva za realizaciju postavljenih ciljeva.

S današnje sjednice Vijeća ministara - Avaz, Dnevni avaz, avaz.ba

S današnje sjednice Vijeća ministaraFOTO: M. KADRIĆ

Istovremeno, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, Vijeće ministara BiH je donijelo odluku o utvrđivanju plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija Bosne i Hercegovine u 2020. godini.

Planom je predviđeno zapošljavanje 10 kadeta – mlađih inspektora u Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA), kao upravnu organizaciju u sastavu Ministarstva sigurnosti.

Vijeće ministara BiH usvojio je informaciju Ministarstva sigurnosti o ažuriranju procjene ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća.

Procjena ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća je dokument kojim se utvrđuju opasnosti i rizici svih vrsta koji ugrožavaju Bosnu i Hercegovinu, ljude, imovinu, kritičnu infrastrukturu, životnu sredinu i mogu uzrokovati prirodne ili druge nesreće, kako u BiH tako i one s prekograničnim efektima i procjenjuju potrebe i mogućnosti za sprečavanje, smanjenje i uklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Za reviziju su korišteni rezultati, nalazi i preporuke Procjena rizika od poplava i klizišta za stambeni sektor u Bosni i Hercegovini (2015.), Studije upravljanja rizikom od klizišta u Bosni i Hercegovini (2016.) i Mape opasnosti i rizika u Bosni i Hercegovini (2016.). Svi navedeni izvori rezultat su naučnih analiza koje koriste najnovije informacije i podatke dostupne nakon poplava 2014. godine, a rađene su u saradnji s relevantnim institucijama Bosne i Hercegovine i entiteta.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo sigurnosti BiH da koordinira aktivnosti na realizaciji zaključaka i preporuka s održanih radionica o ažuriranju Procjene ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća i da u skladu s EU metodologijom za procjenu rizika izvrši usaglašavanje Metodologije za izradu Procjene ugroženosti Bosne i Hercegovine od prirodnih ili drugih nesreća.

Related posts