Usvojen Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu u iznosu od 25.918.417 KM

Na 15. sjednici Gradskog vijeća Bihaća, vijećnici su većinom glasova usvojili Nacrt Budžeta Grada Bihać za 2018. godinu. Usvojenim Nacrtom, gradski budžet u slijedećoj godini iznositi će 25.918.417 KM, što je manje u odnosu na zadnje usvojene Izmjene i dopune Budžeta za 2017. godinu za 8,96 posto ili 2.466.048 KM.

“Kada su u pitanju tekući rashodi koji su planirani Nacrtom, isti su u odnosu na Rebalans 2017.godine planirani manje za 2,29 posto. Tu izdvajam bruto plate, naknade troškova zaposlenih kao i doprinosi poslodavca i ostali doprinosi koji su u odnosu na rebalans tekuće godine manji za 358.761 KM. Razlog tome jeste umanjenje na osnovu bijelog kruha bivšeg gradonačelnika, odlazak određenog broja zaposlenih u penziju, te obračun plate na osnovici od 295 KM na osnovu potpisanog sporazuma Sindikata sa gradonačelnikom”- kazala je Ćoralić.

Ona je obrazlažući Nacrt Budžeta prezentirala sve aspekte prihodovne I rashodovne strane , izdvojivši između ostalog finansiranje programa uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanje vodnih objekata koji je sa 190.000 KM uvećan na 450.000 KM zbog zahtjeva građana za čišćenje i održavanje otvorenih kanala na području grada Bihaća.

“Razlog zbog kojeg smo stvorili mogućnost da u 2018.godini planiramo manji iznos Nacrta za 4.170.316 KM u odnosu na 2017. godinu ogleda se u činjenici da smo do danas uspjeli izvršiti povrat namjenskih sredstava u iznosu 1.700.000 KM, te što u predloženom Nacrtu za 2018.godinu nismo planirali transfere od viših nivoa vlasti Federacije i Kantona. Naime, u tekućoj fiskalnoj godini nismo dobili ništa sa viših nivoa, te stoga za 2018.godinu nismo planirani ništa “- kazala je Ćoralić.

Nakon što je većinom glasova usvojen Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu, vijećnici su također većinom glasova podržali Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bihaća. Kako je istaknuto, usvojenom Odlukom maksimalni iznos zaduženja ni u kom vremenskom periodu tokom fiskalne godine neće preći 5 posto prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini.

Related posts