Uskoro Odluka o ostvarivanju prava na prošireni obim prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca

U Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Vlade Unsko-sanskog kantona danas je održan prvi sastanak radne grupe za izradu prijedloga teksta Odluke o ostvarivanju prava na prošireni obim prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica. Domaćin i organizator ovog sastanka bio je Almir Tutić, aktuelni ministar za pitanja boraca i RVI USK.

Radna grupa, kojom koordinira predsjednik Elvir Hadžić, ima zadatak da, u što kraćem roku, sačini prijedlog teksta Odluke o ostvarivanju prava na prošireni obim prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica, u skladu sa propisima koji se odnose na izradu zakona i drugih propisa. Radna grupa je zadužena da nakon ispitivanja potreba pripadnika boračkih kategorija i u saradnji sa predstavnicima istih, utvrdi šta čini prošireni obim prava iz oblasti zdravstvene zaštite za specifične kategorije branilaca i članove njihovih porodica te da sačini prijedlog teksta Odluke o ostvarivanju prava na prošireni obim prava iz oblasti zdravstvene zaštite.

Sastanku su prisustvovali i Adis Hamzić-direktor ZZO sa saradnicima i pomoćnik ministra pravosuđa i uprave Vahid Ćoralić.

Izvor: Krajina.ba

Related posts