USK: Štrajk prosvjete 21. januara

Sindikati predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona stupaju u generalni štrajk 21.januara. 

Štrajk će trajati do ispunjenja zahtjeva upućenih prema Vladi USK, istakli su u sindikatima.

Na ovaj su se korak sindikati odlučili zbog neispunjavanja zahtjeva istaknutih na pregovorima sa Vlastima USK-a. A zahtjevi su brojni.

ZEHRA HADŽIĆ, predsjednica sindikata predškolskog i osnovnog obrazovanja USK:

Vlada apsolutno nije reagovala na naše najave nije niti jednim aktom nas pozvala na pregovore, niti se očitovala o našem prijedlogu za mirovno vijeće, odlučili smo da još jednom apelujemo na Vladu da ozbiljno shvate naše probleme i da im kažemo da ćemo mi organizovati sve oblike borbe koji su nam zakonom dozvoljeni.

Između ostalih, sindikati traže poštivanje kolektivnog ugovora koji se tiče osnovice za obračun plaća od mjeseca septembra 2018.godine, isplatu razlike na plaću sa usklađenom osnovicom od septembra prošle godine, izmjenu kolektivnog ugovora koji se odnosi na minuli rad uposlenika, izmjenu pedagoških standarda te isplatu sudskih potraživanja.

ADNAN SULJANOVIĆ, predstavnik sindikata srednjeg obrazovanja USK:

Mi smo kao prosvjetni radnici spremni da idemo sa najminimalnijom platom, ako će to biti plata za sve budžetske korisnike. I ako treba na taj način da spasimo naš kanton, mi ćemo biti prvi koji ćemo ga spašavati, ali nećemo biti jedini.

Štrajk će trajati do ispunjenja zahtjeva upućenih prema Vladi USK, istakli su u sindikatima.

Related posts