USK: Proširena lista kategorija koje su oslobođene plaćanja premije

Vlada Unsko-sanskog kantona zasjedala je danas u Bihaću.

Na drugoj sjednici članovi izvršne vlasti Kantona Skupštini su na razmatranje uputili prijedlog odluke o visini premije za 2019. godinu, u iznosu od 20 KM po osiguranom licu Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a.

Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva i socijalne politike, kazala je da je proširena lista kategorija koje su oslobođene plaćanja.

 “U kategoriju lica koja su oslobođena plaćanja premije uključeni su i neratni invalidi i civilne žrtve rata, a građani će biti oslobođeni plaćanja 1 KM za podizanje lijeka na recepte za lijekove sa esencijalne liste”, kazala je dr. Ćemalović.

http://www.facebook.com/VLADAUSK/videos/2240027336009888/

 

Related posts