USK: Koje uslove poljoprivrednik mora ispuniti da ostvari prava na aplikaciju za javni poziv Eu4Business?

U utorak, 19. februara, u Gradskoj upravi Grada Bihaća organizirana je info sesija od strane Poljoprivrednog zavoda USK-a i Gradske uprave vezano za Javni poziv za aplikaciju projekata kojeg bi korisnici trebali implementirati skupa s UNDP-om, implementatorom Projekta EU4Business.

Cilj sesije bio je informirati sve zainteresirane potencijalne korisnike koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom: fizička lica (farmeri), zadruge, poduzetnici, udruženja poljoprivrednika i slično s područja Unsko-sanskog kantona sa Projektom i uslovima Javnog poziva Evropske unije EU4Business.

Info sesiji su prisustvovali predstavnici općinskih i gradskih poljoprivrednih službi, predstavnici poljoprivrednih udruženja, zadruga, farmeri, agronomi, tehnolozi, certificirani konsultanti za pisanje projekata za ovakve javne pozive itd.

Navedeno je kako će biti sufinansirano najmanje 15 aplikacija. Aplicirati mogu fizička lica, obrti, poduzetnici, preduzeća i zadruge. Postoji prihvatljivih 6 poljoprivrednih podssektora: voće, povrće, vinova loza, mlijeko, meso, žitarice i uljarice. Aplikacije se mogu odnositi na proizvodnju s cijele Bosne i Hercegovine.

Prednost imaju gazdinstva koja svoje poslovanje obavljaju na nadmorskoj visini većoj od 600 metara. Korisnici moraju da ispunjavaju neke osnovne zakonske odredbe o javnom zdravstvu, zakone o zaštiti zdravlja bilja, zdravlju životinja i slično.

Ukupna sredstva koja su dostupna pozivom su 1.750.000 KM. Korisnici moraju učestvovati s minimalno 40% finansijske vrijednosti projekta dok UNDP sufinansira dodatnih 60% vrijednosti aplikacije. Ukupna vrijednost aplikacije mora biti najmanje 97.000 KM a najviše 195.000 KM. Sufinansiranje mora biti samo u novčanoj vrijednosti.

Aplikatori/korisnici moraju dostaviti bankovnu garanciju pri uspješnoj aplikaciji na javni poziv.

Postoje tri vrste kriterija prihvatljivosti podnosioca projekta, a to su: opći, posebni i kvalitativni.

Opći kriteriji

Opći kriteriji prihvatljivosti podnosioca projekta odnose se na to da podnosilac mora biti isključivo nosilac gazdinstva, aplikcija se mora odnositi na samo jedan od navedenih 6 sektora, žene i mladi kao nosioci gazdinstva imaju prednost, ne smiju imati dospjelih a neizmirenih obaveza i slično. Ukoliko je kornisik tek pokrenuo proces registracije, on može dostaviti dokaz o tome te će isti biti validan da verifikuje korisnika kao kompetentnog za aplikaciju u ovom pogledu. Gornja granica obradivih površina gazdinstva ne smije biti veća od 100 hektara. Ukoliko se radi o zadruzi, ukupna imovina zadrugara ne smije biti veća od 5 miliona KM.

Posebni kriteriji

Posebni kriteriji prihvatljivosti podnosioca projekta odnose se na gornje i donje brojčane vrijednosti proizvodnje.

Kod aplikacija za sektor mljekarstva, korisnik mora imati najmanje 15 muznih krava, 50 koza ili 50 ovaca. Kod aplikacija za proizvodnju mesa, korisnik mora imati najmanje 20 junadi, ili 50 tovnih ovaca ili 200 tovnih svinja.

Vezano za voćarsku proizvodnju, zavisi o kojem pravcu proizvodnje se radi. Kod proizvodnje jagodičastog voća, korisnik mora imati najmanje 1 ha a najviše 15 ha zasada ovih kultura. Kod stablastog voća, korisnik mora imati najmanje 2 hektara, najviše 100 hektara. Što se tiče vinogradarstva, korisnik mora imati najmanje 1 hektar vinove loze ili maksimalno 50 hektara.

Za aplikacije u povrtlarstvu po ovom pozivu, korisnik mora imati najmanje 5 hektara zasada povrtnih kultura a najviše može imati 50 hektara.

Kod proizvodnje ukljarica i žitarica, korisnik mora imati najmanje 30 hektara, a najviše 100 hektara da bi aplicirao na ovaj javni poziv. Može imati ili uljarica ili žitarica ili zajedno i jednog i drugog, a da odgovara navedenim brojakama u ukupnom iznosu.

Kvalitativni kriteriji

Kod kvalitativnih kriterija prihvatljivosti podnosioca projekta misli se na neke odlike kod aplikanata koje nisu obavezne a koje se dodatno boduju a to su: podnosilac prijave žena ili mlađi od 40 godina, podnosilac prijave osoba sa invaliditetom, sjedište poslovanja firme na nadmorskoj visini iznad 600 metara, posjedovanje certirfikata (organska proizvodnja, Global G.A.P.), stepen inovacije (unapređenje tehničke opremljenosti), stvaranje minimalno jednog radnog mjesta kao rezultat investicije, pretvaranje gazdinstva u obrt/preduzeće.

Bitne napomene

Prihvatljivi troškovi od ukupnog iznosu mogu biti i određeni troškovi savjetovanja poput: savjetovanje za porez, savjetovanje za finansije, savjetovanje od strane agronoma ili inžinjera prehrambenih tehnologija itd.

Prihvatljivi troškovi koji se mogu sufinansirati su: izgradnja objekata, nabavka, oprema, mašine, alati, poboljšanje komunikacija, skladištenje, sušenje ili hlađenje i slično. Predmet projekta ne može biti npr.: nabavka grla u stočarstvu, nabavka traktora i priključaka, nabavka sadnog i sjemenskog materijala, kupiovina zemljišta…

Napominje se da će se sufinansirati samo troškovi nastali nakon aplikacije na projekat i implementacije navedene aplikacije.

Rok za prijavu projekata je 27. mart 2019. godine do 17:00 sati.

Izvor: cazin.net

Related posts