USK: I ove godine krediti za stambeno zbrinjavanje boračke populacije

Kantonalni fond za stambeno zbrinjavanje boračke populacije, socijalno ugroženih i raseljenih i u ovoj godini kreditirat će izgradnju, sanaciju ili adaptaciju stambenih objekata.

Javni konkurs za najpopularniju kreditnu liniju do 10.000 maraka je zatvoren. Pristiglo je više od 1200 aplikacija i u toku je prva faza u kojoj uposlenici Fonda obilaze aplikante kako bi se utvrdila potreba kreditiranja.

Terenski rad trebao bi biti okončan krajem marta, a već početkom aprila bit će utvrđena lista prioriteta. U međuvremenu, kaže Almir Tutić v.d. direktora Fonda, nastojat će se iznaći modaliteti kojima bi se aplikantima olakšala procedura dodjele kredita kod banke, a postoji i opcija promjene banke.

Kod odabira banke jedna od odrednica bit će i broj njenih poslovnica u Kantonu. Nadalje, insistirat će se na pojednostavljenju procedure odobrenja kredita i transparentnosti, kako bi aplikanti lako došli do informacija da li mogu ispuniti uvjete banke.

Uz to, dodaje Tutić, već početkom ove godine na web portalu Fonda svaki potencijalni korisnik moći će doznati sve što ga interesuje i dobiti pomoć od Fonda kako bi se otklonili eventualni problemi. Na taj način dodaje, nastojat će se vratiti povjerenje između Fonda i klijenata, koje je u posljednjih godinu dana bilo poljuljano.

rtvusk

Related posts