USK: Elektronske zdravstvene knjižice po okončanju tenderske procedure

Projekat elektronskih zdravstvenih knjižica i kompletne informatizacije zdravstvenog sistema Unsko-sanskog kantona najavljivan je početkom godine. No, zbog administrativnih procedura oko tendera kasnilo se sa realizacijom cijelog projekta.

Prema riječima Almina Handanagića, direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a, po okončanju tenderske procedure krenut će se sa distribucijom prvih e – iskaznica koje će biti podijeljene penzionerima i pripadnicima boračke populacije.

Kašnjenje financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, koji je usvojen tek 31. marta, potom procedura oko usvajanja plana javnih nabavki Zavoda, te sprovođenja tenderske procedure razlozi su kašnjenja u izradi i distribuciji e-iskaznica. Realizaciju projekta dodatno je usporila i procedura nabavke softvera za e -iskaznicu, koja je u međuvremenu završena. Trenutno je u toku nabavka palstičnog materijala za e – iskaznice. Tenderska procedura traje 45 dana i odmah po okončanju može se krenuti s distribucijom.

Elektronska iskaznica će sadržavati sve podatke o pacijentu, historiju njegove bolesti, terapiju i lijekove koje koristi, kao i podatke da li posjeduje uredno zdravstveno osiguranje. Projekat vrijedan 200 hiljada KM finanasirao je Zavod zdravstvenog osiguranja USK-a i završni je stadij informatizacije zdravstva. Procesom informatizacije zdravstvenog sistema kartoni i knjižice postat će prošlost.

Related posts