Univerzitet u Bihaću zapošljava 11 mladih asistenata

Univerzitet u Bihaću preko Zavoda za zapošljavanje Federacije osigurao je dio sredstava za provođenje aktivne politike zapošljavanja 11 asistenata na Univerzitetu.

Drugi dio obezbijedit će Vlada USK-a. Tokom današnjeg razgovora predstavnici Vlade USK-a i rektor Univerziteta u Bihaću sa saradnicima dotakli su se i ostalih pitanja značajnih za akademsku zajednicu i izvršnu vlast Kantona.

Sutra će u Sarajevu biti potpisan sporazum za realizaciju programa aktivne politike zapošljavanja na Univerzitetu u Bihaću kroz koji će biti zaposleno 11 mladih asistenata. Cirka 105.000 KM Univerzitet je osigurao preko Zavoda za zapošljavanje Federacije, a ostatak će subvencionirati Vlada USK.

Univerzitet ima namjeru ostvariti značajne uštede o čemu se govorilo i na posljednjoj sjednici Senata kroz, između ostalog, smanjenje fonda sati vanjskih saradnika.

Sagovornici su se kroz razgovor dotakli i kolektivnog ugovora koji je bio na snazi i koji je za Vladu prihvatljiv. Sindikat je tražio da se urade određene ispravke. S druge strane, istakao je premijer Rošić, Ministarstvo finansija neće dati saglasnost ni na jedno povećanje kada su u pitanju izdvajanja za bilo kojeg budžetskog korisnika.

Tema današnjeg razgovara bila su i dugovanja. Vanjskim saradnicima duguje se za 2016. i 9 mjeseci 2017. godine.

Ono što zabrinjava je i to sa su dugovanja prema dobavljačima dovela do toga da niko od firmi neće da se odazove na poziv za javne nabavke, a grijna sezona je pred vratima.

Related posts