Univerzitet u Bihaću i Vlada USK potpisali Ugovor: Posao za 100 pripravnika

Danas je, u Bihaću, potpisan Ugovor između Univerziteta u Bihaću i Vlade Unsko-sanskog kantona kojim je definisana saradnja u procesu realizacije prijema 100 diplomanata u kantonalne organe državne službe kao lica na stručnom osposobljavanju. Ugovor su potpisali rektor UNBI Fadil Islamović i Šefik Veladžić, sekretar Vlade USK, u prisustvu Huseina Rošića, premijera Unsko-sanskog kantona.

Vlada Unsko-sanskog kantona je na 186. sjednici donijela Odluku o prijemu lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, u organima uprave na području Kantona.

Ovom Odlukom Vlada je utvrdila da će na stručno usavršavanje u kantonalne organe uprave i upravne organizacije biti primljeno 100 diplomanata, koji će biti raspoređeni u skladu sa stručnom spremom i iskazanim potrebama kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija.

Ovim ćemo omogućiti mladim ljudima da steknu radno iskustvo i stručno se usavršavaju, ističe premijer USK Husein Rošić.

– Ovo je druga od niza mjera koje realiziramo, sukladno usvojenoj Strategiji za mlade. Prva se odnosila na prijem asistentata na Univerzitet u Bihaću i proveli smo je u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje. Sad ćemo primiti 100 pripravnika, kako bi im omogućili da steknu radno iskustvo. Imamo i najavu Federalnog ministarstva za pitanja boraca da će sufinansirati prijem 50 pripravnika iz kategorije boračkih populacija. Planirali smo sredstva u budžetu za ovaj program, a u međuvremenu svi kantonalni organi uprave i upravne organizacije su bili zaduženi da dostave podatke o potrebama za prijem osoba na stručno usavršavanje u ovoj godini. Nakon što Univerzitet formira listu kandidata proceduru prijema na stručno osposobljavanje i dostavi je Uredu Vlade pristupit ćemo procesu prijema, kaže premijer Rošić.

Rektor Univeziteta u Bihaću Fadil Islamović ističe da je ovo prvi projekat takve vrste te se nada pozitivnim iskustvima, kako bi proces kontinuirano tekao i po isteku godine dana, koliko je predviđeno da traje stručno usavršavanje zarad sticanja radnog iskustva u organima uprave.

– Uskoro ćemo objaviti javni poziv mladim ljudima, koji su diplomirali na Univerzitetu u Bihaću, koji su bez radnog iskustva i na evidenciji Službe za zapošljavanje da se jave svojim matičnim fakultetima i izraze interes za ovaj program. Tako će se formirati lista kandidata. Ukoliko budu iskazane potrebe za profilima koje UNBI ne školuje tada će se kandidatske liste formirati prema iskazanom interesu diplomanata drugih Univerziteta u BiH, kazao je rektor UNBI.

Related posts