U toku sanacija bihaćkog Klostera

U Bihaću se realizira projekat obnove zgrade Klostera koja je 2009. godine proglašena nacionalnim spomenikom BIH. Naime, ovih dana intenzivno se izvode radovi na sanaciji krovne konstrukcije i fasade čime će i grad Bihać dobiti potpuno novu vizuru. Podjećamo, u ovoj zgradi su smješteni su Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać, Muzej USK i Umjetnička škola Bihać i tokom godine posjeti je veliki broj građana koji prate kulturna dešava kao i turisti iz BIH i inozemstva…

U toku su radovi na sanaciji krovne konstrukcije i fasade zgrade Klostera, koja predstavlja arhitektonsko i kulturno blago grada Bihaća i USK-a.  Izgrađena prije 126 godina prema projektu hrvatskog arhitekte Stjepana Podhorskog, imala je važnu ulogu u urbanom oblikovanju Bihaća. Izvorna namjena ovog objekta bila je samostan i škola časnih sestara, iz čega su proizašli temeljni sadržaji objekta.

Nažalost zgrada Klostera usljed neodržavanja bila je u lošem stanju što je vidljivo naročito na oronuloj fasadi te oštećenjima na krovu koji je u toku rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine nekoliko puta bio pogođen artiljerijskim zrnima. Zbog toga je obnova ovog objekta za Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać bila imperativ.

Do kraja ovog mjeseca trebali bi biti završeni radovi na sanaciji krovne konstrukcije i fasade zgrade Klostera koja će zasigurno uljepšati sliku grada BihaĆa te postati dominatna u oku prolaznika i turista.

Izvor: RTVUSK

Related posts