U toku peta redovna sjednica Gradskog vijeća Bihać

U gradskoj vijećnici sa početkom u 9:00 sati počela je 5. redovna sjednica Gradskog vijeća Bihać. Dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke:

1. Prijedlog Odluke o priznanjima i nagradi Grada Bihaća za 2020.godinu
2. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Urbanističkog plana Grada Bihaća za period od 20 godina
b) Prijedlog Odluke o provođenju Urbanističkog plana Grada Bihaća za period od 20 godina
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o provođenju Urbanističkog projekta „BBI
Galerija“
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama Grada Bihaća (SECAP) za period do 2030. godine
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Plana lokacija za korištenje javnih površina na području Grada Bihaća
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać
8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać o rasporedu neto dobiti JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać za 2019. godinu
9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Gradonačelniku grada Bihaća za zaključenje vansudske nagodbe o ispunjenju duga Grada Bihaća, kao dužnika prema „Art Company“ d.o.o. Kiseljak, kao povjeriocu
10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o implementaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području Grada Bihaća za 2020. godinu
11. Informacija o stanju u JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać

Na znanje:
– Informacija o kvaliteti vode za piće iz vodovodnog sistema grada Bihaća za IV kvartal 2020. godine

Izvor: Biscani.net

Related posts