U srijedu 14.decembra 2016.godine zakazana 2.sjednica GV Bihać

Davor Župa, predsjedavajući GV Bihać u srijedu 14.decembra 2016.godine sazvao je sa početkom u 9:00 sati, 2.sjednicu Gradskog vijeća Bihać. Pored usvajanja zapisnika sa konstituirajuće sjednice GV Bihać , aktuelnog sata i vijećničkih pitanja predložen je slijedeći dnevni red:

1. Prijedlog Rješenja o izboru zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Bihać
2.Prijedlozi Rješenja o imenovanju članova Komisija Gradskog vijeća Bihać:
a) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Administrativne komisije
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Statutarne komisije
c) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za finansije i budžet
d) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
e) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
f) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade
g) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za lokalnu samoupravu
h) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za žalbe
i) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za predstavke i prijedloge
j) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za odlikovanja i priznanja
k) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za ljudska prava i ravnopravnost spolova
l) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Etičke komisije
m) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za sigurnost i regulaciju saobraćaja grada Bihaća
3. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kolegija Gradskog vijeća
4. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bihaća za 2017. godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaćama i naknadama zaposlenika gradskih organa Grada Bihaća

Related posts