U sedam dana dvije sjednice Gradskog vijeća Bihać

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać zakazao je za četvrtak 19.januara 2017.godine sa početkom u 9 sati 4. sjednicu Gradskog vijeća Bihać. Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici, a vijećnici će raspravljati o samo jednoj tačci dnevnog reda, odnosno Prijedlog Odluke o finansiranju troškova prevoza učenika srednjih škola u gradu Bihaću za 2017.godinu

Vezana vijest: Sramotan potez gradske vlasti u Bihaću: Vanredno zasjedanje zakazano za četvrtak zbog “rezanja” troškova na đačkim kartama! (FOTO)

Već u naredni četvrtak 26.januara održati će se 5.sjednica GV Bihać sa slijedećim dnevnim redom:

1. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta „BBI galerija“

Vezana vijest: Da li će se graditi BBI centar u Bihaću?

2. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina uspostavljanjem služnosti u svrhu legalizacije dijela , izgradnje raspleta i dijela elektroenergetskog objekta niskonaponske mreže „Dubrave 2“ naselje Brekovica grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

b). Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina uspostavljanjem služnosti u svrhu legalizacije izvedenih radova na rekonstrukciji otcjepnog dalekovoda za TS10(20)/0,4kV „Mrkonjić Lug 2“ Grad Bihać

3. Prijedlog Odluke o ustupanju motornog vozila na privremeno korištenje JP „Radio- televizija Bihać“ d.o.o. Bihać

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana Implementacije Strategije razvoja općine Bihać 2014-2023 za period 2017-2019.godina i jednogodišnji Plan implementacije za 2017 .godinu

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nastavku rada privremenog skloništa za životinje na području općine Bihaća

6. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća grada Bihaća za 2017. godinu

7. Izvještaj o radu i poslovanju JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2016. godinu sa:

a) Izvještajem o realizaciji Programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2016.godinu za period 01.01. – 31.12.2016.godine

b) Izvještajem o realizaciji Programa uređenja građevinskog zemljišta za period 01.01. – 31.12. 2016.godinu

c) Izvještajem o realizaciji Programa održavanja zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za period 01.01. – 31.12. 2016.godinu

d) Izvještajem o realizaciji Programa uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za 2016.godinu

8. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu u državnoj svojini u korist Hodžić (Mehe) Kasima iz Bihaća

9. Zaključak o prihvatanju informacije o inspekcijskim nadzorima na tržnicama na malo na području grada Bihaća Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

Related posts