U ponedjeljak 20.februara 2017. godine zakazana 6.sjednica GV Bihać

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać zakazao je u ponedjeljak 20.februara 2017.godine sa početkom u 9:00 sati 6.sjednicu GV Bihać. Gradski vijećnici raspravljati će o slijedećim tačkama dnevnog reda:

1. Prijedlog Odluke o dodjeli gradskih priznanja i nagrade Grada Bihaća za 2016.godinu

2. Nacrt Odluke o uslovima, načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca na području grada Bihaća

3. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje podzemnog 10(20) kV kablovskog dalekovoda TS 10(20)/ 0,4 kV „Ozimice 3“- TS 10(20)/0,4 kV „T.Š.C.“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije i izgradnje kablovskog dalekovoda TS 35/10 kV „Bihać“- TS 10(20)/0,4 kV „Harmani škola.“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi legalizacije 10(20) kV dalekovoda i TS 10(20)/0,4 kV „Fatkići “ – TS naselje Velika Gata u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
d) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi legalizacije 10(20) kV kablovskog dalekovoda TS 35/10 kV „Livadska 2“- TS 10(20)/0,4 kV „Jablanska 1.“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
e) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi legalizacije10(20) kV kablovskog dalekovoda TS 35/10 kV „Kralje“- TS 10(20)/0,4 kV „Kamenica 7“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
f) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi legalizacije 10(20) kV kablovskog dalekovoda TS 35/10 kV „Bihać“ – TS 10(20)/0,4 kV „Robna kuća.“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
g) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje/postavljanja dijela niskonaponske mreže „Čavnik 3“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

4. a) Prijedlog Rješenja o prestanku članstva opozivom predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać
c) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać
d) Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać

5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju vrijednosti obračunske jedinice – boda za obračun komunalne naknade za 2017.godinu.

6. Prijedlozi Zaključaka o podnesenim Inicijativama vijećnika:
a) Asmira Budimlić
b) Dinka Bećirspahić

Related posts