U MUP RS-a 18 Bošnjaka i četiri Hrvata rukovodioci, u Sudskoj policiji nijedan

Srbi dominiraju u rukovodnim strukturama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUPRS) – pokazao je Specijalni izvještaj o nacionalnoj i spolnoj strukturi zaposlenih u policijsko-bezbjedonosnim agencijama u Bosni i Hercegovini, koji je izradila institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH.

Po podacima iz septembra 2017. godine, u MUPRS-a 584 osobe srpske nacionalnosti bile su raspoređene na rukovodna mjesta. Bošnjaka je na tim pozicijama bilo 18 i svega četiri Hrvata.

U entitetskoj policiji ukupno radi 6.444 radnika srpske nacionalnosti, 356 Bošnjaka, 70 Hrvata, 33 zaposlena se izjašanjavaju da su iz reda ostalih, a 17 je pripadnika nacionalnih manjina.

Kada je u pitanju spolna struktura zaposlenih u MUPRS-a, u navedenom periodu je bilo 1. 571 žena i 5.349 muškaraca.

U Sudskoj policiji RS-a je zaposleno 219 radnika, od toga 205 Srba, sedam Bošnjaka, četiri Hrvata, jedan ostali i dva pripadnika nacionalnih manjina.

Na svih rukovodnim strukturama su samo Srbi. Nema nijednog rukovodioca Bošnjaka, niti Hrvata, navedeno je u Specijalnom izvještaju Ombudsmena za ljudska prava BiH.

Izvještaj obrađuje relevantne odredbe važećih zakona kojima se uređuje pitanje zapošljavanja, te radnopravnih odnosa zaposlenih u policijsko-bezbjedonosnim agencijama na svim nivoima vlasti, te naglašava važnost ravnopravne zastupljenosti spolova, kao i konstitutivnih naroda i ostalih u strukturi zaposlenih u policijsko-bezbjedonosnim agencijama.

Related posts