U decembru mjera protjerivanja izrečena za 46 stranaca

Kao rezultat kontinuiranog provođenja operativnih aktivnosti, Služba za poslove sa strancima je u prve dvije sedmice decembra ove godine zbog nezakonitog ulaska ili boravka izrekla mjeru protjerivanja za 46 stranih državljana među kojima su državljani Pakistana, Maroka, Alžira, Irana, Iraka, Libije, Tunisa i Turske. Navedeni strani državljani su stavljeni pod nadzor u Imigracioni centar ili im je ograničeno kretanje na određeno mjesto do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine.

Služba je u istom periodu  sa teritorije Bosne i Hercegovine udaljila 23 strana državljanina kojima su prethodno izrečene mjere protjerivanja, te su do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine boravili pod nadzorom u Imigracionom centru.  Na osnovu Sporazuma o Readmisiji sa zemljama regije, jedan državljanin Afganistana vraćen je u R. Srbiju, dok je jedan državljanin Bangladeša vraćen u Crnu Goru. Služba je samostalno ili u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije, u navedenom periodu u zemlje porijekla vratila 21 stranog državljanina od kojih su 17 državljani Turske, dva državljana Pakistana, jedan državljanin Gvineje i jedan državljanin Srbije.

Od početka 2020. godine, Služba za poslove sa strancima registrovala je 15.910 migranata, te je i dalje nastavljen trend smanjenja novopristiglih i registrovanih migranata u Bosni i Hercegovini.

U privremenim prihvatnim centrima trenutno boravi 6.977 migranata.

Izvor: Vijesti.ba

Related posts