U Bihaću počela 4. Godišnja konferencija o stanju ljudskih prava i sloboda u BiH

U Bihaću je danas počela 4. Godišnja konferencija o stanju ljudskih prava i sloboda u BiH na kojoj je glavna tema zbrinjavanje migranata. Konferenciju tradicionalno organizira Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, uz podršku Misije OSCE-a u BiH i učešće predstavnika državnog i entitetskih parlamenata, Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, te relevantnih ministarstava i agencija na državnom nivou, kao i međunarodnih organizacija.

Primarni cilj i tema Četvrte godišnje konferencije je pitanje poštivanja ljudskih prava azilanata, izbjeglica i migranata, te obaveze koje Bosna i Hercegovina ima po pitanju njihovog prihvata, zbrinjavanja i tretmana, s posebnim osvrtom na poštivanje svih domaćih i međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava.
Također je predviđeno da u prvom dijelu konferencije bude razmatrana realizacija usvojenih zaključaka s dosadašnjih konferencija.

Obraćajući se na početku dvodnevne konferencije, Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, kazao je da je upravo Bihać grad u kojem se i treba pričati o stanju ljudskih prava i sloboda, budući da su Bišćani i lokalne vlasti, ističe Fazlić, pokazali veliku humanost u zbrinjavanju migranata.

„Mi smo se u zadnjih nekoliko mjeseci našli na udaru migrantskog vala i sami smo za sad ostavljeni da se sa ovim problemom bavimo. Naravno zbog toga dolazi i do kršenja ljudskih prava migranata, a dolazimo u situaciju da će i građanima Bihaća biti narušena njihova ljudska prava, pogotovo u kontekstu prijeteće epidemije zaraznih bolesti „ –kazao je gradonačelnik Fazlić.

On je također ukazao i na evidentno kršenje ljudskih prava u oblasti radnih odnosa, odnosno prava na 40-satnu radnu sedmicu o čemu se govorilo i na sjednicama Gradskog vijeća Bihać.

„Radnici su na udaru i jedino ko ih može zaštiti jeste država i očekujem da se i o ovom problemu posveti pažnja“- dodao je gradonačelnik Fazlić.

Related posts