U Bihaću održana edukacija policijskih službenika

U kontekstu trenutnog stanja sigurnosti kako na globalnom tako i na nacionalnom nivou, u vremenu kad se inteziviraju sigurnosni izazovi poput stranih terorističkih boraca, nasilnog ekstremizma, zločina i govora iz mržnje, te zloupotrebe interneta u terorističke svrhe, BiH je stavila akcent na borbu protiv svih oblika terorizma i s terorizmom povezanih pojava te donijela Strategiju za period 2015.-2020.

Osnovni cilj Strategije a koja je bazirana na pristupu Evropske unije u prevenciji i borbi protiv terorizma je suzbiti sve oblike ekstremističkog i terorističkog djelovanja poštujući vrijednosti demokracije, vladavine prava i ljudskih prava i sloboda, odnosno krajnji cilj je učiniti Bosnu i Hercegovinu prostorom sigurnim za život i rad svih njenih državljana, kao i drugih koji borave na njenoj teritoriji.

MUP-a USK-a u skladu sa zakonskim obavezama, poduzela je niz mjera i radnji u cilju implementacije Strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma, na osnovu čega je donijela i svoj Akcioni plan, koji obuhvata između ostalog i edukaciju samih policijskih službenika na ovu temu.

S tim u vezi dana 03.02.2017. godine održana je edukacija 16 policijskih službenika MUP-a USK-a a predavanje na temu „ Preventivne mjere u borbi protiv terorizma i nasilne radikalizacije“ održali su certificirani policijski službenici koji su ovu vrstu obuku već završili.

Cilj predavanja je upoznavanje policijskih službenika sa osnovama terorizma, pojmom i nastankom terorizma, radikalizacijom te dosadašnjim iskustvima MUP-a USK-a u borbi i prevenciji terorizma , odlascima na strana ratišta kao i radikalizacije građana BIH.

Related posts