Obnovljena fiskulturna sala OŠ Harmani 2 u Bihaću

Đaci i nastavnici Osnovne škole Harmani 2 u Bihaću oda danas imaju dobre uvjete za izvođenje nastave tjelesnog odgoja. Završena je obnova fiskulturne sale u ovoj školi što su obilježili prigodnim programom.

Školu su tom prigodom posjetili premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić i ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta Sanela Ćenanović.

– Vlada Kantona u prošloj godini izdvojila je više od milion maraka za projekte rekonstrukcije školskih objekata, a obnova fiskulturne dvorane u školi Harmani 2 jedan je od tih projekata. I u narednom periodu nastavljamo sa ulaganjem u obnovu, modernizaciju i izgradnju novih školskih objekata kako bi đaci i nastavno osoblje u našim školama imali dobre uvjete za rad i učenje, kazao je premijer Rošić.

Related posts