U Bihaću održan stručni skup na temu „Parafiskalni nameti – prijedlozi i preporuke za smanjenje ili ukidanje“

Dana 21.02.2018.godine u Bihaću je održan stručni skup na temu „Parafiskalni nameti – prijedlozi i preporuke za smanjenje ili ukidanje“, koji su organizirali Udruženje LINK Mostar i Nezavisni biro za razvoj Modriča.

Ovaj stručni skup je održan u sklopu Inicijative za smanjenje ili ukidanje parafiskalnih naknada na području grada Bihaća i općine Bosanska Krupa. Inicijativa je pokrenuta u 10 općina BiH i provodi u sklopu projekta: “Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta”, finansiranog od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP program).

Učešće na stručnom skupu uzeli su predstavnici Grada Bihaća, Općine Bosanska Krupa, privatnog i nevladinog sektora. Predstavnici Grada Bihaća i Općine Bosanska Krupa su predstavili rezultate pokrenutnih aktivnosti na smanjenju parafiskalnih nameta, što je naišlo na odobravanje prestavnika privatnog sektora. Međutim, predstavnici privatnog sektora su istakli problem nedostatka radne snage, koji je izazvan sve većim brojem ljudi koji odlaze iz Unsko-sanskog kantona, pa su svi pristuni iskoristili ovu priliku da apeliraju na više nivoe vlasti da hitno počnu poduzimati mjere koje će zaustaviti taj negativni trend.

Related posts