U BiH prijavljen 8.081 migrant, većina iskazala namjeru za azil

Službi za poslove sa strancima prijavljen je 8.081 nezakoniti migranat u BiH od 1. januara do 5. jula, a namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazalo je 7.424 osoba, dok je njih 686 podnijelo taj zahtjev, navedeno je u informaciji o stanju u oblasti migracija koja će biti razmatrana na današnjoj sjednici Vijeća ministara BiH.
U informaciji je istaknuto da u te brojke ne ulaze podaci Službe za poslove sa strancima koji su, kako je navedeno, nedostupni.

“Usljed velikih padavina 22. juna su poplavljene prostorije Službe za poslove sa strancima, kao i određeni broj servera na kojima su biometrijski podaci stranaca, operativna baza podataka i podaci sa službenih imejl adresa. Zbog nastalih tehničkih problema, nisu raspoloživi podaci Službe za poslove sa strancima od 22. juna”, piše u informaciji.

U tekstu je navedeno da je otklanjanje tehničkih problema u toku, a da su dostupni podaci na dnevnoj osnovi koji se odnose na broj nezakonitih migranata koje prihvati Granična policija, i koje otkrije Služba za poslove sa strancima, te podaci o broju osoba koje su iskazale namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH.

“Od 28. juna do 5. jula Granična policija je evidentirala 723 nezakonita migranta. Značajan broj stranih državljana još boravi na otvorenim javnim površinama i objektima neuslovnim za stanovanje, tako da su se pojavili i humanitarni i bezbjednosni problemi u ovoj oblasti”, piše u informaciji koju je potpisao ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.

U informaciji je istaknuto da je potrebno, uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM), obezbijediti teren na području Unsko-sanskog kantona za postavljanje 50 specijalizovanih šatora doniranih iz Austrije.

Koordinaciono tijelo za pitanja migracija – Operativni štab zauzelo je stav da se i dalje insistira na objektu “Agrokomerca” u Velikoj Kladuši u koji se može smjestiti 500 migranata, iako predstavnici EU osporavaju ulaganje finansijskih sredstava u taj objekat i smještaj migranata jer je objekat “Agrokomerca” preblizu granice sa Hrvatskom, a samim tim i EU, navedeno je u informaciji.

“Koordinaciono tijelo je stava da se na prostoru Unsko-sanskog kantona hitno uđe u objekte ‘Agrokomerca`, te da u saradnji s Federalnom upravom civilne zaštite počne postavljanje šatora i bude formiran centar za smještaj oko 500 migranata.

Uspostavljanjem centra u Velikoj Kladuši jedan dio migranata s prostora Bihaća će biti smještan na ovoj lokaciji. Paralelno s tim aktivnostima IOM će sa međunarodnim partnerima raditi na osposobljavanju objekta hotela “Sedra” kao drugih potencijalnih lokacija za smještaj migranata na području Unsko-sanskog kantona”, istaknuto je u informaciji.

U informaciji piše da je sastanak članova Operativnog štaba i uprave “Agrokomerca” održan 29. juna u Sarajevu, te da je urađen nacrt dogovora o korišćenju zgrade “Agrokomerca” i da je usaglašavanje odredbi u toku.

Vijeće ministara i Služba za zajedničke poslove organa FBiH su, za potrebe Ministarstva bezbjednosti BiH, 4. jula zaključili ugovor o regulisanju obaveza plaćanja naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture kasarne “Ušivak” u Hadžićima.

IOM će preuzeti plaćanje troškova za dospjeli račun u iznosu od 1.500 KM na ime pružene ljekarske pomoći migrantima na području Trebinja, ističe se u informaciji.

“Služba za poslove sa strancima treba imenovati dvije osobe koje će rukovoditi centrima ‘Ušivak’ i ‘Agrokomerc’. U Protokol o saradnji u plaćanju troškova komunalnih usluga i održavanja infrastrukture i troškova smještaja i boravka u kasarni ‘Ušivak’, pored IOM-a, uključiti i UNHCR”, navedeno je u informaciji.

U informaciji piše da je Koordinaciono tijelo za pitanja migracija – Operativni štab na sastanku održanom 4. jula zaključilo da na sastanke redovno treba pozivati i predstavnike Delegacije EU i Kancelarije specijalnog predstavnika u BiH.

Akcioni plan hitnih mjera koji je sačinilo Ministarstvo bezbjednosti BiH sadrži pet prioriteta, 17 mjera i 73 aktivnosti. Proriteti su jačanje Granične policije, jačanje kapaciteta Službe za poslove sa strancima i Sektora za imigracije Ministarstva bezbjednosti, realizacija sporazuma o readmisiji i jačanje readmisijskih kapaciteta, jačanje kapaciteta u oblasti azila i intenziviranje borbe protiv krijumčarenja migranata.

Premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić i gradonačelnih Bihaća Šuhret Fazlić oštro se protive planu zadržavanja i smještaja migranata na teriroriji tog kantona.

Fazlić je jučer izjavio da je na sjednici Gradskog vijeća donesena odluka da će zbog migrantske krize 26. jula biti održani protesti u Sarajevu.

Related posts